Carrer d'Àngel Guimerà / Carrer Major Copons

Anoia
Carrer d'Àngel Guimerà, 08289
A la banda de tramuntana del nucli urbà, entre el carrer de Sant Magí i el carrer Pere Palomas
425m

Coordenades:

41.63692
1.51809
376575
4610526
08071-125
Patrimoni immoble
Obra civil
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XXI
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Carrer de traçat rectilini situat al nord del nucli urbà de la vila i delimitat per cases a banda i banda. Està pavimentat i presenta trams de voreres baixes en ambdós costats. El traçat és força planer i, a la banda de ponent, s'obre l'accés a la plaça Major i uns metres més avall una petita placeta situada davant de l'edifici de cal Segura (placeta Segura). El carrer enllaça amb el carrer de Sant Magí, al nord, i amb els carrers de Pere Palomas i Vilanova, al sud. Les cases que conformen el carrer presenten una tipologia similar: plantes rectangulars amb patis posteriors, distribuïdes en dos i tres pisos i amb les obertures emmarcades en pedra i datades dins del segle XVIII. També hi ha una bona part d'aquests edificis reconstruïts durant la primera meitat del segle XX (cal Jover, la Barraca).

La datació ha estat establerta a partir de la datació de les cases que conformen el vial.

El carrer d'Àngel Guimerà es correspon amb la part central de l'antic camí ral que anava d'Igualada cap a Calaf i Prats de Rei, i que posteriorment s'anomenà carrer Major. Ja durant l'edat mitjana, la construcció de cases al voltant d'aquest camí dóna lloc al naixement del carrer Major i de la plaça del mateix nom, autèntic centre neuràlgic de la vila i origen de la població. Cap a mitjans del segle XVIII hi ha constància de la reconstrucció de diversos edificis del sector de llevant, sota del carrer del Mur actual, i també cap a la banda nord, donant pas al naixement del carrer de Sant Magí. Les famílies coponenques de negociants i comerciants compraven i venien terrenys de conreu en aquesta zona, invertint-hi els seus capitals (Muset 2006: 21). Com a conseqüència del increment de noves construccions, es va anar configurant la futura estructura urbana del municipi, amb la creació de nous carrers i la consolidació i allargament d'altres, com per exemple l'antic carrer Major que acabà desembocant en l'actual carrer d'Àngel Guimerà i de Sant Magí. El carrer porta el nom del poeta i dramaturg català Àngel Guimerà i Jorge. Una comissió municipal de Copons anà l'any 1909 a Barcelona, per participar en un homenatge al poeta, i allà se li comunicà que la vila de Copons li dedicaria un carrer. L'acord del ple municipal sobre aquesta qüestió arribà l'any 1911.

CLUB ESCOLAR 3C (1999). "Carrer d'Àngel Guimerà". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 7, p. 2. Copons. Plànol urbà / Guia d'interès. Copons: Ajuntament de Copons, 2000. MUÑOZ, Natàlia (2005). "Renoms de Copons: El carrer d'Àngel Guimerà". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 19, p. 16-17. MUSET I PONS, Assumpta (2006). Carrers i cases de Copons. El creixement urbanístic del S. XVIII. Copons: Ajuntament de Copons, p. 9-12, 22.