Cal Javier / Cal Ventura / Cal Torret Pascual Copons

Anoia
Carrer d'Àngel Guimerà, 18-Carrer del Mur, 7, 08289
Al bell mig del nucli urbà, davant del carrer de Ramon Morera
427m

Coordenades:

41.63679
1.51836
376597
4610511
08071-38
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
1752
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6607503CG7160N
Adriana Geladó Prat

Edifici entremitgeres de planta rectangular, amb pati posterior i un volum aïllat situat al fons de la finca. Presenta la coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, i està distribuït en planta baixa i dos pisos. La façana principal, orientada al carrer d'Àngel Guimerà, compta amb un gran portal d'accés d'arc de mig punt adovellat, amb els brancals bastits amb carreus de pedra escairats. A la dovella clau hi ha gravat l'any de construcció, 1752, i una creu llatina. Al seu costat destaca una petita finestra rectangular emmarcada amb carreus de pedra, tot i que en falta un. Les obertures del primer pis són rectangulars i presenten els emmarcaments arrebossats. Als laterals s'obren dues finestres amb els ampits motllurats, mentre que al centre hi ha un finestral que té sortida a un balcó simple amb la llosana motllurada. La segona planta presenta les obertures reformades, de diverses tipologies i amb els emmarcaments arrebossats. La construcció presenta el parament arrebossat, tot i que a la planta baixa s'observa perfectament l'aparell de l'obra. Està bastit amb carreus de pedra ben escairats, disposats en filades.

El senyor Javier va ser el secretari de l'ajuntament durant un temps i és un avantpassat dels propietaris actuals. Quan se'n va anar a viure a Piera, va llogar la casa a la família Ventura.

MUÑOZ, Natàlia (2005). "Renoms de Copons: el carrer d'Àngel Guimerà". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 19, p. 17.