Carrer d'en Pere Palomas Copons

Anoia
Carrer de Pere Palomas, 08289
A la banda de migdia del nucli urbà, entre el carrer de Ramon Morera i el de Vilanova
423m

Coordenades:

41.63625
1.51829
376590
4610451
08071-126
Patrimoni immoble
Obra civil
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XXI
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Carrer de traçat rectilini i poca longitud situat al sud del nucli urbà de la vila. Està pavimentat, amb voreres baixes en ambdós costats i un traçat planer El carrer enllaça amb el carrer de Ramon Morera, a l'oest, i amb el carrer de Vilanova, a llevant. La via està delimitada per cases a banda i banda, tot i que a ponent està delimitada pels jardins de les dues darreres construccions. Les cases que conformen el carrer presenten una tipologia similar: plantes rectangulars, distribuïdes en dos i tres pisos i amb algunes obertures emmarcades en pedra i datades dins del segle XVIII. Cal destacar que alguns d'aquests edificis reconstruïts durant la primera meitat del segle XX (la Unió).

El naixement del carrer d'en Pere Palomas està relacionat amb l'ampliació arquitectònica produïda vers el sud de la vila durant el segle XVIII. De fet, l'obertura d'aquesta via respon a la necessitat d'enllaçar el nou carrer de Vilanova amb la resta del nucli urbà. El carrer estaria situat a la banda de ponent d'aquesta via i de l'antic camí ral d'Igualada a Calaf i Prats de Rei. La zona es caracteritzava per ser una zona d'horta principalment, tot i que no es descarta l'existència d'alguna construcció auxiliar prèvia. Pere Palomas i Tomàs, fill de Copons i emigrant a l'Argentina, tornà a la vila enriquit a principis del segle XX. Fou el promotor l'any 1918 de la portada del subministrament elèctric a Copons i el creador de la fàbrica de ciment ràpid, gràcies a l'explotació de les pedreres del terme, sobretot a la zona del Morinyol.

CLUB ESCOLAR 3C (1998). "Carrer d'en Pere Palomas". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 6, p. 2. Copons. Plànol urbà / Guia d'interès. Copons: Ajuntament de Copons, 2000. MUÑOZ, Natàlia (2005). "Renoms de Copons: El carrer de Pere Palomas". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 20, p. 16.