Cal Conillo Copons

Anoia
Carrer de Pere Palomas, 7, 08289
Al mig del nucli urbà, a l'encreuament entre els carrers de Pere Palomas, Vilanova i Àngel Guimerà
424m

Coordenades:

41.63615
1.51852
376609
4610440
08071-26
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
1767
Regular
Els revestiments de les façanes i els tancaments de les obertures es troben en mal estat de conservació.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6606302CG7160N
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner format per dos cossos adossats que li confereixen una planta rectangular. Presenta la coberta de teula àrab de dues vessants disposada a dos nivells, amb el carener perpendicular a la façana principal. Està distribuit en planta baixa, tres pisos i golfes, amb la façana orientada al carrer de Pere Palomas. Presenta un gran portal d'accés d'arc rebaixat adovellat, amb els brancals bastits amb carreus de pedra ben escairats. La dovella central està decorada amb una petxina en alt relleu i està emmarcada per la data de construcció de l'edifici, 1767. El portal està emmarcat per dues grans obertures rectangulars amb els emmarcaments arrebossats, una d'elles per accedir al garatge. Al pis destaca un finestral d'obertura rectangular damunt del portal, amb l'emmarcament bastit en pedra i sortida a un balcó simple amb barana de ferro. A banda i banda, dues senzilles finestres rectangulars amb els emmarcaments arrebossats i els ampits de pedra. Per útlim, les obertures dels pisos superiors són força senzilles i han estat reformades. El mateix succeeix amb les obertures de les façanes laterals, senzilles i reformades també. Les tres façanes estan rematades per un ràfec reformat amb maons i mènsules. La construcció presenta l'aparell de l'obra vist degut al mal estat de conservació del revestiment arrebossat. La planta baixa està bastida en pedra sense treballar de diverses mides, disposada en filades més o menys regulars, mentre que els pisos superiors estan bastits amb terra, probablement tàpia.

La procedència del nom de la casa és desconeguda, tot i que és probable que tingués relació amb una antiga masia del mateix nom, que estava situada fora del nucli urbà, pel camí d'anar a Calaf.

MUÑOZ, Natàlia (2005). "Renoms de Copons: el carrer de Pere Palomas". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 20, p. 16.