Cal Gravat / Cal Martí Caus Copons

Anoia
Carrer de Pere Palomas, 3, 08289
Al bell mig del nucli urbà, al carrer de Pere Palomas
424m

Coordenades:

41.63629
1.51832
376593
4610455
08071-25
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6607606CG7160N
Adriana Geladó Prat

Edifici entremitgeres format per dos cossos adossats, que li confereixen una planta rectangular. La coberta del volum principal és de teula àrab de dues vessants i amb el carener perpendicular a la façana, mentre que volum secundari està cobert per un terrat delimitat amb una barana de ferro. La construcció està distribuïda en planta baixa, dos pisos i golfes, amb la façana orientada al carrer de Pere Palomas. Presenta un portal d'accés rectangular, amb els brancals bastits amb carreus de pedra ben escairats i la llinda reformada. A banda i banda hi ha dues obertures rectangulars reformades, la de la dreta amb accés al garatge. Les obertures de la primera planta es corresponen amb tres finestrals rectangulars emmarcats amb carreus de pedra escairats i les llindes planes. El del centre té sortida a un balcó simple amb la llosana motllurada i la barana de ferro decorada. Els finestrals laterals presenten els ampits motllurats. La composició i tipologia dels buits del segon pis és la mateixa que a la primera planta, tot i que les obertures són més petites i els emmarcaments són arrebossats. A les golfes hi ha dues senzilles finestres rectangulars reformades. La façana està rematada per un ràfec de teula àrab i està bastida en pedra desbastada de diverses mides, disposada en filades més o menys regulars.

La casa la va comprar el masover de la masia de Cal Gravat, avi de l'actual propietari. Aquesta masia, actualment enderrocada, estava situada a Viladases i va adoptar el sobrenom del pagès que la va fer construir, el qual tenia la cara gravada. Martí Caus és el nom de l'anterior propietari de l'edifici.

MUÑOZ, Natàlia (2005). "Renoms de Copons: el carrer de Pere Palomas". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 20, p. 16.