Cal Pams / Cal Tres Pams
Copons

  Anoia
  Carrer de Sant Magí, 3, 08289
  Emplaçament
  A la banda nord del nucli urbà, prop de la plaça de Ramon Godó
  426m

  Coordenades:

  41.63726
  1.51766
  376540
  4610564
  Número de fitxa
  08071-27
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 6508514CG7160N
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular, amb la coberta de teula àrab de dues vessants i amb el carener perpendicular a la façana. La construcció està distribuïda en planta baixa, dos pisos i golfes, amb la façana orientada al carrer de Sant Magí. Presenta un portal d'accés rectangular, amb els brancals bastits amb carreus de pedra ben escairats i la llinda plana. Al seu costat hi ha una petita finestra rectangular, amb els brancals i la llinda bastits amb carreus de pedra escairats, i reixa de ferro. Les obertures de la primera planta es corresponen amb dos finestrals rectangulars que tenen sortida a dos balcons simples, amb les llosanes motllurades i les baranes de ferro decorades. El que es troba situat damunt del portal té els brancals bastits amb carreus de pedra escairats i la llinda plana. En canvi, el lateral presenta l'emmarcament arrebossat. Les obertures del segon pis són rectangulars, amb l'emmarcament arrebossat i es corresponen amb una finestra que conserva l'ampit de pedra, i un finestral amb sortida a un balcó simple amb la llosana semi-circular i la barana de ferro treballada. A les golfes, les finestres són senzilles i d'obertura rectangular. La façana està rematada per una cornisa de maons i mènsules de fusta actualment reformada. La façana presenta l'aparell de l'obra vist a la planta baixa, bastit en pedra desbastada de diverses mides disposada regularment. Als pisos superiors, la façana conserva el revestiment arrebossat i emblanquinat.

  Es creu que antigament, la casa formava part de Cal Poldo (plaça de Ramon Godó, 14) a la que es troba adossada. Els dos sobrenoms provenen del costum d'un avantpassat de dir que les coses no venien de tres pams.

  MUÑOZ, Natàlia (2004). "Renoms de Copons: el carrer de Sant Magí". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 18, p. 16.