Carreró de la Concepció / Carreró dels Gats Copons

Anoia
Carrer del Mur-Carrer de Sant Magí, 08289
Al bell mig del nucli urbà, comunicant aquests dos carrers
433m

Coordenades:

41.63783
1.51757
376533
4610628
08071-118
Patrimoni immoble
Obra civil
Medieval
Modern
Contemporani
Popular
XIII-XXI
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Carrer molt estret situat al bell mig del nucli urbà, que presenta una planta rectangular i està disposat en pendent. El tram inicial des del carrer de Sant Magí presenta un paviment esglaonat de pedra que enllaça amb un petit replà central i finalitza amb un tram d'escales, que donen accés al carrer del Mur. Al bell mig del traçat, sostingut entre les dues parets laterals del carreró, destaca un tram de mur bastit en pedra lligada amb abundant morter de calç, que presenta un arc rebaixat bastit en pedra disposada a sardinell. Al intradós s'observa l'impropmta deixada per un encanyisssat de fusta. Es fa travessant un passatge cobert, al que s'accedeix mitjançant una obertura rectangular restituïda. El passatge travessa l'edifici al que està integrat, el número 28 del carrer. Està cobert per un sostre pla emblanquinat i conserva el mur de tramuntana bastit en pedra. L'obertura de sortida està formada per un arc lleugerament apuntat, bastit en pedra. Uns metres més endavant, al costat del vial, destaca un solar sense edificar en el que es localitza una obertura d'arc escarser bastida en pedra disposada a sardinell. A partir d'aquí, el traçat es converteix en unes escales de dos trams que enllacen amb la part superior del carreró, definida per una rampa que connecta amb el carreró de la Generalitat i desemboca en el carrer del Mur.

La datació establerta és aproximada i està relacionada amb la fundació de la plaça i del carrer Major (actual plaça de Ramon Godó, carrer de Sant Magí i carrer d'Àngel Guimerà).

Es tracta del carreró més estret dels quatre que hi ha a la vila. Conserva bona part del seu traçat original i la mateixa funcionalitat: comunicar la part baixa del poble amb la part superior, desde l'actual carrer del Mur fins al carrer de Sant Magí. El vial es va anar formant a mesura que s'anava configurant el nucli urbà, juntament amb el naixement del carrer Major, que seguia el traçat de l'antic camí reial d'Igualada a Calaf. Les cases que s'anaren aixecant a la zona determinaren el seu urbanisme. En aquest sentit, els passos que comunicaven la muralla del recinte fortificat amb els molins i els horts de la banda de ponent del carrer Major foren respectats, fins i tot quan es comença a edificar arran de mur. Aquests passos foren l'origen dels quatre carrerons documentats al nucli urbà (Muset 2006: 9).

CLUB ESCOLAR 3C (1997). "Carrer del Mur". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 4, p. 2. LLACUNA I ORTÍNEZ, Pau (1995). Rutes per l'Anoia: història i art. Igualada: Publicacions Anoia, p. 70. MUSET I PONS, Assumpta (2006). Carrers i cases de Copons. El creixement urbanístic del S. XVIII. Copons: Ajuntament de Copons, p. 9.