Cal Garrell/Cal Garriga El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Barcelona, 22
115

Coordenades:

41.43702
2.00968
417265
4587745
08158 - 308
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XIX
Regular
S'han introduït en la façana elements poc adequats amb l'esperit morfològic original de l'edifici
Legal
BPU. G08-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici entre mitgeres de planta rectangular. Es desenvolupa en planta baixa i dos pisos. La coberta és plana practicable a la part davantera i a dues vessants amb teula rodona i carener paral·lel a la façana principal a la part posterior. La composició de la façana és força caòtica però podriem distingir dos eixos verticals amb la porta d'accès a la dreta. A sobre d'aquesta trobem un balcó amb brèndoles en reganyol i a sobre una finestra quadrangular. L'eix esquerre està format per una altra porta i sengles finestres quadrangulars.

Figura dins el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic junt amb els habitatges números 24 i 26 del mateix carrer.

Natural d'Esparraguera, en Joan Bonàs Closas va arribar al Papiol a mitjan segle XVIII i es va casar amb Caterina Porta Presas de cal Climent. El darrer de la nissaga que van iniciar, Francesc Bonàs Rabassa (1836), va morir als voltants del 1910. La seva vídua, Gertrudis Urpí Jané, va deixar la casa per anar a viure al carrer de l'Abat Escarré amb la seva filla Josepa, asada amb Salvador Pagès Fayol.
El 1905 Joan Casajuana Calopa i la seva esposa, Anna Julià Casanovas, hi vivien en aquesta casa. Eran una branca lateral dels Sassó. Joan Casajuana Calopa, filador, i la seva dona, Anna Julià Casanovas van iniciar la nissaga lligada a aquesta casa. El seu únic fill, en Pere, va morir al front durant la Guerra. Ramon Garriga Vidal (1904), pagès del Vendrell, va entrar de pubill a ca l'Anita quan es va casar amb la Maria Casajuana Julià, filla de Joan i Anna (Ahicart et al., 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.