Cal Francisco Mallorca El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Barcelona, 19
118

Coordenades:

41.43701
2.00996
417288
4587744
08158 - 167
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XVIII-XIX
1875?
Bo
Es troba en molt bon estat de conservació
Legal
BPU. D12-Catáleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol
Fàcil
Residencial
Privada
7379411DF1877G
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici de planta quadrangular, amb teulada àrab disposada a dues vessants, paral·lela al carrer. Consta de planta baixa i dos pisos i presenta una façana disposada amb un ordre escrupulós pel que fa a les seves obertures. Totes es presenten amb llindes i brancals de pedra vista, la major part són de llinda recta, exceptuant la de la porta d'accès, que és d'arc carpanell. En planta baixa es mantenen, a les finestres, les persianes de llibret, i a la porta, una interessant fusteria que simula uns arcs mixtilinis en gola i que reforcen el vidre que protegeix el forat. Els balcons, que s'obren al centre de la primera i segona planta, tot marcant l'eix central de simetria de la façana, presenten sengles baranes de barrots amb dibuixos geomètrics i pseudo magolles. El del primer pis te, a la llinda i en relleu, l'anagrama del calvari amb la creu central i els pins a banda i banda.

És una de les façanes que més caràcter donen al carrer Barcelona.

Francesc Amigó Faura (Francisco) era un cabaler de cal Pensit. Es va casar el 1860 amb la Caterina Casanovas Barba, dels Casanovas botiguers. Durant uns anys foren masovers de can Canals. A mitjans anys 1880 van anar a viure al carrer de Barcelona.
Francisco Mallorca fou jutge municipal el 1892 i era un dels principals propietaris de finques rústiques del poble.
El seu fill, Antoni Amigó Casanovas fou representant i distribuidor de la revista Patufet de periodicitat setmanal (Ahicart et al., 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.