Cal Roig El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Barcelona, 7
124

Coordenades:

41.4374
2.00995
417288
4587787
08158 - 86
Patrimoni immoble
Edifici
Modernisme
Contemporani
XX
1910-20
Bo
Ha estat recentment restaurada, perdent elements originals d'acabat de façana.
Legal
BPU. F06-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol
Fàcil
Residencial
Privada
7379419DF1877G
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici de planta rectangular, entre mitgeres, que segueix el desnivell del terreny i que presenta la façana plana, sense cap decoració. La teulada és a dues vessants, i el carener paral·lel al carrer. Es desenvolupa en alçada en planta baixa i dos pisos. Tots els buits de la façana estan remarcats amb marcs. A la planta baixa hi ha, a la porta d'accès, un arc escarser molt rebaixat. A la seva dreta, s'obre una finestra de traça vertical protegida per una reixa de forja. A la planta primera, hi ha una balcona amb dues obertures verticals, protegida d'una barana amb barrots del tipus pit de colom, decorada amb reganyols, flors de gavarrera i rolleus molt simples. A la segona planta, les obertures, també verticals i emmarcades, presentan un ampit estret tancat per reixes similars a les de la balcona de la planta principal, però amb una decoració més simple. Es desenvolupa en planta baixa i dos pisos. La finestra de la planta baixa presenta reixa modernista força interessant, així com la balconada de la primera planta, de grans dimensions. Al pis segon s'obren dos balcons estrets, també amb reixes de la mateixa factura i decoració que a la resta de l'edifici. Les llindes de tots els buits de la façana són plans.

Presenta, a les reixes, elements decoratius del segon modernisme: flors de gavarrera, barrots en reganyol, perfil de pit de colom als balcons, circells penjants dins de cercles (a la finetra de la planta baixa).

Cal Roig ja existia l'any 1708, en que Geroni Pagè Casanovas i Maria Carbonell Barfull eran propietaris. Geroni era un cabaler de cal Pagès, i es va casar el 1708 amb Maria Carbonell Barfull, nascuda a Cornellà de Llobregat i filla de l'hostaler del Papiol.
Els Pagès Carbonell només van casar a la seva filla Teresa, la pubilla, amb Francesc Roig Ferrer, de Corbera de Llobregat. Amb el temps, els Roig van anar ampliant el patrimoni urbà i, a finals del segle XIX, tenien a més de la casa on residien, quatre cases més. El darrer Roig de la casa fou en Joan Roig Bernet (1883), qui va casar-se ja gran amb la Carme Barba Vilà, vidua de Josep Pagès Bohigas, de cal Marc. Els germans Pagès Barba van heretar la casa del marit de la seva mare (Ahicart et al., 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.