Cal Ricart El Papiol

Baix Llobregat
Carrer del Migdia, 1
127

Coordenades:

41.43864
2.01075
417356
4587924
08158 - 307
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
1924
Bo
Legal
BPU. G05-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7481610DF1878B
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Casa de planta rectangular anb coberta a dues vessants. En alçada, consta de planta baixa i pis. La façana principal te dos eixos de simetria marcats per les obertures, que estan recercades en blanc: a l'esquerra hi ha dues finestres de proporcions quadrades, i l'eix de la dreta, està marcat per la porta d'accès, i en planta primera, un balcó amb barana de forja decorada amb barrots en forma de pit de colom i decoració amb reganyol que està sustentat en un ampit de pedra motllurada. Presenta també la barana, elements decoratius propis del modernisme popular, com ara, caps d'ànec i gavarreres. La façana finalitza amb una cornisa motllurada i a sobre un fris massís.

En aquesta casa havia viscut l'Emili Ricart Santacana (Cal Ricat) i la Mercé Font Bou (Ahicart et al., 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.