Cal Claret/Cal Civil/Cal Miquel Bou El Papiol

Baix Llobregat
Carrer del Migdia, 10
130

Coordenades:

41.43863
2.01093
417371
4587923
08158 - 129
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
BPU. G06-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7481802DF1878A
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Casa de cos, entre mitgeres, de planta baixa i pis. La és coberta de teula àrab a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana. Aquesta és composada seguint un eix vertical, excèntric, marcat per la porta d'accés, d'arc escarser, i pel balcó, balustrat d'obra de fàbrica amb solera estreta i molt motllurada. L'obertura està recercada amb pintura i coberta amb un ràfec motllurat. La primera planta presenta falsos carreus lleugerament marcats a l'arrebossat.

Joan Claret Guanyabens va donar el nom a la gent d'aquesta casa al 1773. Després es va conèixer com a Cal Civil, pel Joan Civil Fayol (1875), i finalment, com a Cal Miquel Bou (Ahicart et al., 2019). Miquel Bou Faura (1907), cabaler de cal Bolero, era de professió paleta. Es va casar amb la Cristina Moles Font, i van venir a viure a aquesta casa després de la guerra civil.

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.