Cal Blanc El Papiol

Baix Llobregat
Avinguda de la Generalitat, 72
106

Coordenades:

41.43655
2.00839
417156
4587695
08158 - 130
Patrimoni immoble
Edifici
Noucentisme
XX
1915
Bo
Restaurada recentment
Legal
BPU. D05-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol
Fàcil
Residencial
Privada
7180910DF1878A
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici de planta rectangular construït l'any 1915 seguint els patrons del noucentisme d'arrel popular. Consta de planta baixa i dos pisos, amb un cos afegit al costat dret. La façana s'estructura a l'estil de les masies vuitcentistes, amb portal de punt rodó, balcó al pis principal, galeria al pis superior i coronament ondulat per mitjà d'un frontó amb motllures. Les obertures hi són emmarcades amb relleus de maó vist. La composició és simètrica a partir dels buits de la façana principal. Les obertures estan resoltes en arcs de mig punt, arcs carpanells i ulls de bou. Són adintellades i emmarcades amb obra vista (maons). La coberta es tanca amb teula àrab i és a doble vessant, amb un carener que corona l'edifici d'obra vista, i per sota, un ócul cegat i emmarcat en maons, com la resta dels buits de la façana, está decorat amb trencadís blanc, i presenta en color blau la data de construcció (1915), per sota d'una creu i a sobre d'un punt.

Més avall de la casa hi ha el bosc que porta el mateix nom: el bosc del Blanc.