Cal Joanet de l'Hostal El Papiol

Baix Llobregat
Avinguda de la Generalitat 15
118

Coordenades:

41.4378
2.01089
417367
4587831
08158 - 54
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
Impressionisme
Popular
Contemporani
XX
1929
Bo
Legal
BPU. D04, Catáleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7581509DF1878B
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici de planta rectangular, amb planta baixa, primer pis i coberta a dues aigües. Presenta, a més, un cos lateral afegit a l'est, d'una sola planta. Les obertures estan realitzades en arcs carpanells i emmarcades per un cos a manera de frontó calat per respiralls. Les peanyes dels balcons simulen sanefes. Corona i remata la façana un frontó ondulat amb motllures. L'edifici va ser construït entre mitjeres i al quedar aïllat, s'hi van fer reformes i es van obrir les finestres laterals.

Aquest edifici presenta els trets diferencials de les arquitectures presents a l'avinguda de la Generalitat: responent a construccions de línies marcades que van des de l'eclecticisme vuitcentista fins el corrent noucentista de caràcter més racional que es desenvolupà a Catalunya en contraposició al decorativisme del modernisme que l'havia precedit.
Així són típics els coronaments dels edificis en capcers de línia mixtilínia trencada. D'entre els habitatges que configuren aquest vial, destaquen tambe les cases del número 7 del carrer.

El carrer on es troba enclavat formava part de la carretera que el 1889 es va concloure i que pujava a dalt del poble, passant pel bosc del Blanc (Faura i Casanovas: 1999: 187).
A la seva era es feia tradicionalment l'envelat d'ençà la dècada de 1940 (Vila García, 2001:74)

Bohigas, O. (1983) Reseña y catalogo de la arquitectura modernista. Barcelona: Lumen.
Faura i Casanovas, E. (1999) L'ahir i l'avui del Papiol. El Papiol: Ajuntament del Papiol. Edit. Efadós.
Vila García, J.A. (2001). El Papiol: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Ajuntament del Papiol-Coral "La Perdiu".