Cal Parrot El Papiol

Baix Llobregat
Avinguda de la Generalitat 74
106

Coordenades:

41.43657
2.00842
417159
4587697
08158 - 56
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
Modernisme
Noucentisme
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7180910DF1878A
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici quadrangular, amb teulada a dues vessants. Es desenvolupa en una sola planta i altell. La façana és recta, i acaba i està rematada per la part superior per un ampit que forma un mena de fris en l'acabament fet de maons vistos, disposats verticalment. En la seva composició presenta tres eixos de simetria: marca el central una porta coronada amb arc carpanell, i els altres dos, a banda i banda, es composen de sengles finestres amb ampit, i amb mòdul vertical: més curta la del flanc est darrera la seva última remodelació. Tres respiralls florals de ceràmica airegen l'altell.

Aquesta casa es troba al costat de Cal Blanch.

Els propietaris eren gent de Cal Milans: l'Antoni Parrot Bosc es va maridar amb l'Emília Rovira Armengol. Pere Parrot Rovira, el seu fill, es casa amb la Carme Font Julià i van ser els propietaris d'aquesta casa (Ahicart et al., 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.