Monument a Clavé El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Angel Guimerà cantonada Jacint Verdaguer
85

Coordenades:

41.43592
2.00764
417093
4587625
08158 - 306
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
XX
1969
Bo
Legal
BPU. G17-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Simbòlic
Pública
Ajuntament del Papiol, Av. Generalitat, 7-9 | 08754 - El Papiol
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Monument al compositor Ansem Clavé. Es tracta d'un paral·lelepípede de pedra calcària que presenta per una cara el bust del compositor Anselm Clavé, en baix relleu, per sota, en plaques esculpides, es representen notacions musicals tot al voltant del cos del monument. Encara per sota d'aquestes plaques, i en la mateixa cara en la qual es representa al compositor, hi ha esculpits el lloc i la data de la seva execució: Papiol/1969. Un filet de fulles i fruits esgrafiats ornen les verticals del monument. A esquerra, una nova cartel·la pètria allotja els símbols al·legòrics a altres notacions musicals. Tot al voltant hi ha una zona enjardinada.

Josep Anselm Clavé (Barcelona, 1824-1874) havia estat un republicà federal, possiblement maçó i educador dels obrers als qual portà a les societats corals que creà. A la seva composició La Maquinista exalta els valors del treball dels obrers. De jove havia estat socialista cabetià.