Casa Bach El Papiol

Baix Llobregat
Angel Guimerà, 16
88

Coordenades:

41.43577
2.00933
417234
4587607
08158 - 221
Patrimoni immoble
Edifici
Modernisme
Popular
Contemporani
XX
Bo
Legal
BPU. F03-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol
Fàcil
Residencial
Privada
7378107DF1877G
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici aïllat, de coberta plana i planta quadrangular. La façana principal, que dóna al carrer d'Àngel Guimerà, és plana i presenta tres eixos de simetria: en planta baixa la porta principal preseenta la seva llinda d'arc carpanell, mentres que la resta dobertures són de dintell pla, ampitadores i de proporció vertical. Totes les obertures estan protegides per persianes de llibret de color verd i llevat de la porta d'accès, la resta presenten baranes de forja en reganyol, amb decoració molt simple, i sustentades per ampits d'escàs vol. La porta del barri, també metàl·lica amb decoració de roleus i flors de lis, està flanquejada per sengles pilars de maçoneria i secció quadrada, coronats per gerros decoratius. Al pilar esquerre hi ha el nom de la casa.

És un dels habitatges cases-torre d'estiueig que es van construir des del començament del segle XX al Papiol.