La Roca El Papiol

Baix Llobregat
Ángel Guimerà, 18
89

Coordenades:

41.43582
2.00957
417254
4587612
08158 - 220
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
Legal
BPU. F49-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7378106DF1877G
Juana María Huélamo Gabaldón

Casa aïllada. És de planta quadrangular, i presenta una teulada de peces àrabs, amb el carener perpendicular al carrer, i inflexions. Una bola remata l'edifici. La façana principal te tres eixos de simetria, formats per la porta central i les finestres, una a banda i banda. Totes les obertures estan protegides per persianes de llibret. La porta i les finestres estan protegides respectivament per sengles guardapols trencats en relleu, que presenten un ornament central en forma de medalló. Una marquesina surt de la façana per sobre de les obertures i per sota dels tres respiralls ornamentals. Aquesta estructura està coberta per teules i reposa en quatre columnes de ferro colat. Completa la façana un ràfec volat corregut que reposa sobre mènsules de fusta. La casa te al davant una reixa cega amb porta marcada per dos pilars rematats per sengles boles ornamentades. Al pilar esquerre, i escrit en unes rajoles vidrades, hi ha el nom de la casa: La Roca.