Els Esperons/murs de contenció del torrent de Batzacs El Papiol

Baix Llobregat
Torrent de Batzacs, a la zona d'horta
A la llera del torrent de Batzacs, a la zona final del seu trajecte abans de la seva desembocadura
30

Coordenades:

41.43288
1.99876
416347
4587296
08158 - 219
Patrimoni immoble
Obra civil
Popular
Contemporani
XVIII-XIX
a. 1840
Regular
En algunes zones del seu traçat es troben en estat de deteriorament
Legal
BPU. E04-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol
Difícil
Estructural
Pública
Ajuntament del Papiol, Avinguda de la Generalitat de Catalunya, 7-9, 08754 El Papiol, Barcelona
Juana María Huélamo Gabaldón

Murs fets majoritàriament de pedra vermella, que serveixen de canalització i alhora, de contenció de terres dels efectes erosius del torrent. Aquests murs servien i serveixen, en la seva part superior, de camí per anar als horts. Es tracta d'un pas molt estret que conduïa des dels horts cap al poble i a l'inrevès, arribant just davant el pont de ferro.

Resulten un element singular dins del paisatge del municipi, a la zona més propera del riu Llobregat. Són una bona mostra de construcció tradicional amb la pedra vermella de la zona.
El poder del torrent de Batzacs, com el de la majoria dels cursos d'aigua irregulars que dibuixen el municipi, i el mateix riu Llobregat, sempre ha estat absolut. Anys rere anys, la gent de la comarca va anar construint terraplens, murs de contenció, rescloses, dics, tanques, reparos i estacades o alarts, o fins i tot van ocupar-se de la plantació d'arbres com els salzes, àlbers o els tamarius, a fi que la turbulència de les aigües no fes malbé la seva font principal de riquesa: l'agricultura.
El mur i els seus esperons haurien servit de protecció en el cas d'avingudes d'aigua, i també com a contenció de la terra que era aprofitada per la seva fertilitat. Amb molta probabilitat, es va aixecar per a defensar les hortes davant el desbordament del torrent i la seva força, alhora que es feia servir com a camí que comunicava la zona d'horta amb la part baixa del poble.

Huélamo, JM., et al. (2014) El mur del Rierot, un element del patrimoni cultural de Viladecans. http://centredestudis.gava.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/sit…