Torrent de Batzacs El Papiol

Baix Llobregat
A l'oest del terme municipal
Discorre entre can Domènec i el riu Llobregat, prop de la riera de Rubí
41

Coordenades:

41.43853
2.00271
416684
4587920
08158 - 103
Patrimoni natural
Zona d'interès
Regular
Alguns paraments es troben deteriorats
Inexistent
Fàcil
Altres
Pública
Agència Catalana de l'Aigua, Carrer de Provença, 204, 08036 Barcelona
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Curs fluvial que neix a la serra de Collserola. Passa vorejant el terme del Papiol, i arriba fins a la zona agrícola: en aquest punt el seu curs està limitat per sengles murs de protecció que ajuden a canalitzar la força de les aïgues per tal de protegir les terres de cultiu. Poc abans de desembocar en el riu Llobregat, hi havia els Quatre Bagants, un dels punts de regulació del cabal de l'aigua del canal de la Infanta.

L'any 1947 es van construir al marge dret del seu curs, un pou que donaria servei al nucli de la població, emmagatzemant les aigües en uns dipòsits (Faura Arís, 1996: 46). També es va construir una col·lectora i un dipòsit regulador amb cabuda per a 1.000 litres.
Al final del torrent en l'indret conegut com els Quatre Bagants, hi havia una roda de molí de grans dimensions, que agafava l'aigua del canal de la Infanta i la distribuïa pels recs. Aquesta roda va ser posteriorment substituïda per un motor.

Faura Arís, A. (1996) L'Abans del Papiol. Recull gràfic 1890-1960. El Papiol: Ed.: Efadós. Col·lecció: Baix Llobregat.