Cal Julià/Cal Cargola El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Barcelona, 11
118

Coordenades:

41.43727
2.00997
417289
4587773
08158 - 288
Patrimoni immoble
Edifici
Noucentisme
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Legal
BPU. F31-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7379414DF1877G
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Habitatge de planta quadrangular, amb teulada plana. Consta de planta baixa i pis i, en la façana principal, presenta remodelades les obertures de la planta baixa. Destaca la balcona del primer pis, de dues obertures (la de la dreta convertida en finestra). L'estructura del voladís, descansa sobre una peanya motllurada que es sustentada per quatre mènsules profusament decorades. La barana és de dibuix, formant un fris corregut a la part inferior, i els barrots són senzills, només decorats en la zona d'unió amb els ferros horitzontals amb pseudomagolles. L'edificació està rematada per una cornisa motllurada, de fris sòlid, que reposa a sobre de permòdols decoratius.

El Blai Julià Boladeras, el 1779 va venir a viure en aquesta casa amb la seva dona, la Teresa Pagès Blanch. El darrer d'aquesta nissaga va ser en Josep Julià Casanovas (1858), que era masover a ca n'Esteve. Va morir sense descendència (Ahicart et al., 2019).
Se sap, que el 1909 la casa es deia Cal Cargola. Hi vivien en Josep Font Puig i la Maria Penas Soler, neboda de Teresa Penas Martí, la penútima mestressa de cal Julià (Ahicart et al., 2019).
Aquest Josep va donar peu a una dita tradicional entre la gent del Papiol: "no farem res, massa gent". Resulta que en Josep era caçador. Expliquen d'ell que anava a caçar conills amb una fura, fet que no era permès i que requeria fer-ho quan no hi havia ningú al bosc. Un dia, el Sometent feu una batuda al bosc proper al poble (al lloc ocupat per l'actual camp de futbol) per enxampar uns lladres. En Josep, que sordejava, no els va veure arribar i, de cop, es va adonar que no estava sol. Va marxar del bosc dient: "no farem res, massa gent!" (Ahicart et al., 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.