Cal Carpintero/Cal Joan Ferro/Cal Luciano El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Barcelona, 9
123

Coordenades:

41.43733
2.00993
417286
4587780
08158 - 287
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX
Bo
Legal
BPU. F30-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7379415DF1877G
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Habitatge entre mitgeres, amb teulada a dues vessants, de teula àrab, amb el carener paral·lel a la façana principal. Te una planta aproximadament quadrangular i està construït seguint el desnivell natural del terreny, en un carrer molt empinat. L'edifici es desenvolupa en alçada en planta baixa i pis. Presenta una distribució irregular de les obertures de la façana. En planta baixa, a l'esquerra s'obre, emmarcada, la porta d'accès a l'edifici, i a la seva dreta hi ha una finestra de traça vertical, estreta, protegida mitjançant una reixa de barrots de fosa i travessers de forja, molt senzilla. En la planta primera es desenvolupen les obertures de tipus tradicional: a l'esquerra un balcó de llosana motllurada, a sobre del qual hi ha la barana de barrots simples. A la dreta, i en el cantó meridional, s'obre una finestra petita amb ampit motllurat, de petites dimensiions, d'acord al mòdul tradicional de construcció popular. L'edificació es remata per una cornisa motllurada a sobre de la qual hi ha una línia de teules en tortugada.

La casa havia estat habitada al segle XVIII pel Jaume Jané Pagès, fuster i conegut com "el Met". No va poder fer front als deutes que tenia i el 1834 la seva casa sortia a subhasta. El darrer fuster de la casa fou Francesc Jané Campderrós. Estava casat amb Maria Tries Dachs, natural de Roda de Ter (Osona). A mitjan 1920 el matrimoni va decidir anar a viure amb els pares d'ella al carrer de l'Abat Escarré.
Joan Amigó Font, la va habitar circa 1936, amb la seva esposa, Carolina Masdeu Arús. Aleshores la casa seria Cal Joan Ferro.
Luciano Campodarve (Cal Luciano), va arribar al Papiol durant la dècada de 1920. Procedia de Peralta, Osca. En Luciano va estar treballant a can Mas. Un parell d'anys després es va casar amb Antònia Font Rius, filla gran dels masovers de la finca. La parella va anar a viure a can Tintorer i després de la Guerra es van instal·lar al carrer de Barcelona (Ahicart et al., 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.