Col·lecció dels Prats de Rei al Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia Els Prats de Rei

Anoia
Carrer del Dr. Joan Mercader s/n, 08700 Igualada
Als magatzems del Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia.
608

Coordenades:

41.70552
1.54159
378661
4618109
08170-91
Patrimoni moble
Col·lecció
Prehistòric
Neolític
Edats dels Metalls
Antic
Ibèric
Romà
Paleocristià
Medieval
Modern
XX
Bo
Física
Restringit
Científic
Pública
Generalitat de Catalunya. Rambla Santa Mònica, n. 8, 08002 Barcelona
Jordina Sales Carbonell

Es tracta de varies caixes de material arqueològic de diversa naturalesa (ceràmica, lítica, metàl·lica) provinent de més de la meitat dels jaciments localitzats dins el terme municipal dels Prats de Rei. En alguns casos es tracta de materials provinents d'excavació, però en la seva major part es tracta de materials recol·lectats en prospeccions realitzades durant l'últim quart del segle XX. El material conservat, que abraça des del Neolític fins al segle XX, es presenta net, siglat i inventariat i amb les seves corresponents referències relatives al jaciment arqueològic al qual pertanyen. Aquestes referències són les següents: 4703, 4704, 4705, 4706, 4735, 4802, 4836, 4837, 4893, 5004, 5005, 5006, 5057, 9071, 9103, 9109, 9122, 9123, 9255, 15327, 15422, 15422.1. La peça més notable i de més interès històric, artístic i arqueològic dels Prats de Rei que es conserva al Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia és un fragment de mosaic paleocristià de finals del segle IV/ inicis del segle V.

IMATGE 1: Materials provinents del jaciment arqueològic de Prop de Cal Rabassaret (foto: Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia).
IMATGE 2: Materials provinents del jaciment arqueològic de La Portella (foto: Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia).
IMATGE 3: Materials provinents del jaciment arqueològic d'Eremitori dels Seguers (foto: Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia).

La col·lecció de peces arqueològiques i paleontològiques dels Prats de Rei dipositades al Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia s'ha anat formant al llarg de les últimes dècades per dues vies principals: arrel de diferents dipòsits efectuats per gent anònima que recollia materials en superfície durant les sortides de camp abans que la normativa regulés i limités aquestes accions, i a partir del dipòsit de materials provinent d'intervencions arqueològiques autoritzades dins el terme municipal de Prats de Rei. Fruit també de les actualitzacions de la Carta Arqueològica de l'Anoia per part de la Direcció General del Patrimoni Cultural a partir de l'any 1984, s'ha incrementat el volum de la col·lecció.