Prop de cal Rabassaret II Els Prats de Rei

Anoia
Torrent de Cal Nora
En una clapa de bosc rodejada de camps de conreu aterrassats.
705

Coordenades:

41.69337
1.56787
380825
4616723
08170-17
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
Mossàrab
Carolingi
VIII-X
Bo
Inexistent
Sí, CC.AA 4806
Fàcil
Sense ús
Privada
08169A012000520000II
Jordina Sales Carbonell

A l'extrem d'un petit bosc prop del camí que va de Can Passada a la Manresana, es localitza un aflorament rocós de pedra sorrenca on s'hi excavà una gran estructura cilíndrica. El dipòsit o cup té un diàmetre de 2'05 metres i una profunditat mínima de 2 m, i a la seva part inferior té un desguàs o boixa. Reseguint tot el diàmetre de la boca del cup, hi ha excavades una sèrie de cassoletes que probablement serien els negatius d'una estructura de fusta per cobrir el cup i protegir-ne el contingut o bé per sostenir l'empostissat on es trepitjaria raïm.
En el seu conjunt, es tractaria d'una zona per produir vi, amb un gran cup per recollir i guardar el most resultant d'aixafar el raïm. Aquests testimonis de la producció de vi excavats a la roca que es troben dispersos pel territori (vegeu també Cal Sala, Cal Mensa i Cal Rabassaret I) serien posteriors a les tombes excavades a la roca a les que sovint apareixen associades, ja que al tenir present que en altres jaciments arqueològics del terme dels Prats de Rei s'han documentat construccions de bases de premsa afectant algunes d'aquestes tombes (vegeu, per exemple, Camí de cal Sala a cal Seuba). Així doncs, tot i la manca de cap indici cronològic directe, cal ubicar el cup de Cal Mensa dins els inicis de l'Edat Mitjana, molt probablement entre els segles VIII-X, i correspondria a un tipus d'hàbitat rural dispers.

A només uns 100 m de distància es localitza un segon cup (Prop de cal Rabassaret I)

Aquest jaciment arqueològic, del qual no se'n tenia cap constància històrica ni documental prèvia, va ser identificat durant novembre de 1965 per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. Des de llavors, als voltants d'aquest cup i en nivells superficials s'hi han recollit varis tipus de fragments ceràmics que ja han estat mencionats en la descripció del jaciment Prop de Cal Rabassaret I, ubicat a només 100 m del jaciment que s'està descrivint ara: Terra Sigil·lata Sudgàl·lica, àmfora romana, ceràmica altmedieval de cocció reductora i ceràmica grisa. Tots aquests materials arqueològics es troben dipositats al Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia.

-ENRICH HOJA, J. (1985): 'Prop de cal Rabassaret II', Els Prats de Rei (Anoia). Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
-ENRICH HOJA, Jordi (1992): 'Els cups de cal Rabassaret', Catalunya Romànica XIX. EL Penedès, l'Anoia, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, p. 477-478.
-ENRICH HOJA, Jordi; SALES CARBONELL, Jordina (2015): 'La comarca de l'Anoia entre l'Antiguitat Tardana i l'Alta Edat Mitjana. Poblament, organització territorial i algunes qüestions pendents', Actes de les II Jornades d'Arqueologia de la Catalunya Central, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, p. 23-42.