Habitacle i tomba de la Manresana Els Prats de Rei

Anoia
La Manresana
En un aflorament rocós davant l'esplanada del castell de la Manresana.
661

Coordenades:

41.69643
1.55103
379430
4617086
08170-18
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Medieval
Carolingi
VI-X
Dolent
La plataforma rocosa on estan excavades les estructures està molt erosionada.
Inexistent
Sí, CC.AA 7612
Fàcil
Sense ús
Privada
08169A014000170000IG
Jordina Sales Carbonell

En un aflorament rocós i emboscat situat a uns 40 m a l'oest del castell de la Manresana, just al costat d'una creu de terme, s'hi localitza una tomba excavada a la roca i a uns 50 metres les restes d'un habitacle. La tomba és de planta lleugerament trapezoïdal amb els angles arrodonits i està orientada amb els peus a l'est i el cap a l'oest. Mesura 1'43 m de llarg i la seva amplada màxima i mínima és de 0'38 i 0'32 m respectivament. No conserva la llosa de coberta i actualment està totalment buida. Pel que fa al que la literatura arqueològica ha denominat 'habitacle', es tracta de les restes d'uns senzills encaixos circulars excavats a la roca, de diferents mides, que suportarien una estructura de fusta; per tant es podria tractar també d'un lloc relacionat amb la producció, sense que es pugui especificar més amb les poques dades disponibles.
Sense cap indici directe, la datació d'aquest jaciment s'ha establert entre els segles IX-X, és a dir, en un moment immediatament anterior a la construcció del castell de la Manresana, tot i que no es podria descartar una cronologia anterior ateses les cronologies més reculades que es documenten per a les tombes excavades a la roca.

Aquest jaciment arqueològic, del qual no se'n tenia cap constància històrica ni documental prèvia, va ser identificat durant desembre de 1978 per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. No hi ha notícia de la recollida de materials arqueològics superficials.

-ENRICH HOJA, J. (1985): 'La Manresana', Els Prats de Rei (Anoia). Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
-ENRICH HOJA, Jordi (1992): 'Habitacle i tomba de la Manresana', Catalunya Romànica XIX. EL Penedès, l'Anoia, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, p. 470.
-SALES CARBONELL, Jordina (1993-94): 'Tombes i necròpolis isolades a la comarca de l'Anoia', Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 14-15, p. 317-336.
-ENRICH HOJA, Jordi; SALES CARBONELL, Jordina; ENRICH HOJA, Joan (2003): 'Les necròpolis tardoantigues i altmedievals a l'Anoia: els rituals d'enterrament i les seves pautes i models d'interrelació a l'espai rural', II Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, ACRAM, Sant Cugat del Vallès, p. 662-673.
-ENRICH HOJA, Jordi; SALES CARBONELL, Jordina (2015): 'La comarca de l'Anoia entre l'Antiguitat Tardana i l'Alta Edat Mitjana. Poblament, organització territorial i algunes qüestions pendents', Actes de les II Jornades d'Arqueologia de la Catalunya Central, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, p. 23-42.