Prop de cal Rabassaret I Els Prats de Rei

Anoia
Torrent de Cal Nora
En una clapa de bosc rodejada de camps de conreu aterrassats.
690

Coordenades:

41.69314
1.56435
380532
4616702
08170-16
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
Mossàrab
Carolingi
VIII-X
Dolent
La roca està mol erosionada i de retruc les boques de les estructures també.
Inexistent
Sí, CC.AA 7623
Fàcil
Sense ús
Privada
08169A012000520000II
Jordina Sales Carbonell

Al costat de les ruïnes d'una pallissa situada al peu del camí que va de Can Passada a la Manresana, enmig d'un context de bosc, es localitza una gran roca sorrenca on s'hi excavaren una estructura cilíndrica i una de rectangular. La primera estructura és un dipòsit o cup que té un diàmetre de 2'10 m i una profunditat de 1'90 m, i al costat sud-oest de la seva part inferior té excavat un desguàs que comunica amb la segona estructura, amb forma de pica, la qual té planta rectangular i mesura 1'70 x 1'17 x 0'40 m. A la paret occidental d'aquesta segona estructura s'hi va excavar una canalització de 20 cm de diàmetre que s'endinsa cap a la zona boscosa i molt probablement comunicaria amb una tercera estructura encara per localitzar. A la part inferior de la roca on s'han excavat aquests negatius i ha unes petites balmes amb uns forats a les parets per encaixar-hi bigues de coberta. En el seu conjunt, es tractaria d'una zona per aixafar raïm amb dipòsits per recollir i guardar el most resultant.
Aquests testimonis de la producció de vi excavats a la roca que es troben dispersos pel territori (vegeu també Cal Sala, Cal Mensa i Cal Rabassaret II) serien posteriors a les tombes excavades a la roca a les que sovint apareixen associades, ja que al tenir present que en altres jaciments arqueològics del terme dels Prats de Rei s'han documentat construccions de bases de premsa afectant algunes d'aquestes tombes (vegeu, per exemple, Camí de cal Sala a cal Seuba). Així doncs, tot i la manca de cap indici cronològic directe, caldria ubicar el cup de Cal Mensa dins els inicis de l'Edat Mitjana, molt probablement entre els segles VIII-X, i correspondria a un tipus d'hàbitat rural dispers.

Aquest cup es coneix també amb el nom de Cup de Boladeres. A només uns 100 m de distància es localitza un segon cup (Prop de cal Rabassaret II)

Aquest jaciment arqueològic, del qual no se'n tenia cap constància històrica ni documental prèvia, va ser identificat durant novembre de 1965 per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. Des de llavors, als voltants de les estructures descrites i en nivells superficials s'hi han recollit varis tipus de fragments ceràmics: Terra Sigil·lata Sudgàl·lica, àmfora romana, ceràmica altmedieval de cocció reductora i ceràmica grisa. Tots aquests materials arqueològics es troben dipositats al Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia.

-ENRICH HOJA, J. (1985): 'Prop de cal Rabassaret I', Els Prats de Rei (Anoia). Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
-ENRICH HOJA, Jordi (1992): 'Els cups de cal Rabassaret', Catalunya Romànica XIX. EL Penedès, l'Anoia, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, p. 477-478.
-ENRICH HOJA, Jordi; SALES CARBONELL, Jordina (2015): 'La comarca de l'Anoia entre l'Antiguitat Tardana i l'Alta Edat Mitjana. Poblament, organització territorial i algunes qüestions pendents', Actes de les II Jornades d'Arqueologia de la Catalunya Central, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, p. 23-42.