Fons documental de l'Arxiu Parroquial Els Prats de Rei

Anoia
Carrer de l'Església s/n
En una sala del campanar de l'església parroquial
607

Coordenades:

41.70511
1.54203
378697
4618063
08170-92
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval
Modern
Contemporani
XIII-XX
Regular
Física
Restringit
Científic
Privada accessible
Bisbat de Vic. Carrer del Cloquer, 5 (08500 Vic)
Jordina Sales Carbonell

El fons documental de l'arxiu parroquial es troba actualment custodiat a la mateixa església parroquial de Santa Maria de Prats de Rei, en un armari localitzat en una sala al segon replà del campanar, que era la seva ubicació original abans de que fos amagat durant la guerra civil i canviat d'ubicació posteriorment i durant varis anys. El gruix principal correspon als segles XVI-XX, tot i que hi ha també uns pocs pergamins dels segles XIII-XIV. La documentació és tant parroquial com extraparroquial, però destaca la intensa activitat documentada per a les diverses confraries religioses que tenia la població durant els segles de l'era moderna. Els quatre grans blocs temàtics en que es divideix el fons després d'una recent classificació realitzada el 2014-2015 són els següents: 1. Llibres sacramentals: Baptisme, Matrimonis. 2. Administració: Col·lectors, dipòsits, i capbreus parroquials, Consueta, aniversaris i celebracions, Comptes i factures, Causes pies i fundacions de beneficis, Correspondència, Confraries, Llibres seriats d'adoctrinament cristià. 3. Llibres notarials: Manuals notarials, Capítols matrimonials, Testaments, codicils i llegats piadosos, Censals, Processos. 4. Pergamins.

La primera referència documental coneguda de l'església parroquial de Prats de Rei correspon a l'any 945, però els documents més antics custodiats a l'arxiu parroquial són del segle XIII. Així doncs, hi ha un buit documental evident en aquest arxiu pel que fa als primers segles de l'Edat Mitjana (segles X-XII). Durant els conflictes socials de mitjans i finals del segle XIX, l'arxiu va patir atacs (1837-38, 1873). Aquest arxiu es trobava al primer pis de la torre del campanar de l'església, i s'hi accedia des del cor de la basílica mitjançant una passarel·la que va ser destruïda durant la guerra civil, fet que va propiciar que l'arxiu quedés inaccessible i per tant aïllat i protegit. Aquesta era la situació després de 1939 fins que es va obrir un accés alternatiu al primer pis del campanar des de l'entrada de l'església i l'arxiu va ser 'redescobert'. Tota la documentació es va traslladar a la nova Rectoria i fins l'any 2015 el fons va romandre repartit per varies estanteries, armaris i calaixos d'una sala fosca i humida, sense cap ordre ni classificació. Entre 2014 i 2015, en el marc de la realització d'un treball de final de màster, els documents han estat traslladats de nou al seu emplaçament original: Anna Ten ha realitzat una classificació arxivística del fons parroquial seguint el quadre de classificació de l'Arxiu Episcopal de Vic tot adaptant-lo a les necessitats específiques del fons de Prats, acció que ha comportat també la ordenació i emmagatzematge dels documents en millors condicions de conservació, i ha permès redactar els continguts de la present fitxa.

-TEN GOTÉS, Anna (2015): Intervenció arxivística del fons documental de l'església parroquial de Santa Maria dels Prats de Rei, Treball de Final de Màster, Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents, Barcelona.