Fons documental de l'Arxiu Municipal Els Prats de Rei

Anoia
Plaça Major, 1
En un altell de les dependencies municipals al qual s'hi accedeix per la planta baixa.
608

Coordenades:

41.7055
1.54162
378664
4618107
08170-93
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval
Modern
Contemporani
XV-XXI
Bo
Física
Restringit
Científic
Pública
Ajuntament dels Prats de Rei. Plaça Major, 1 (08281 Els Prats de Rei)
Jordina Sales Carbonell

L'Arxiu Municipal dels Prats de Rei es troba ubicat a les dependències del mateix consistori. La documentació es presenta ordenada amb caixes col·locades en prestatgeries. Segons la classificació vigent, el document més antic que conté és de l'any 1774, relatiu a un Ple del Consell Municipal, però en una classificació de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia realitzada l'any 1995 hi consten 25 pergamins i documentació del segle XV. El gran gruix de documentació es va començar a generar a partir del segle XIX. Els blocs temàtics en que es divideix el fons en l'actualitat són els següents:
-1. Administració General: Terme municipal, Òrgans de Govern, Alcaldia, Secretaria, Personal, Correspondència.
-2. Hisenda: Patrimoni, Intervenció, Tresoreria, Fiscalitat, Juntes i comissions, Pòsit.
-3. Proveïments: Proveïment de productes per a consum de la població, Aigües, font i safareig, Control de proveïments.
-4. Beneficència i Assistència Social: Atenció als refugiats i orfes de guerra, Subsidi al combatent, Assistència social, Actuacions contra l'atur laboral, Juntes i Comissions, Patronals, Junta local de Reformes Socials
-5. Sanitat: Inspecció sanitària i Laboratori Municipal, Personal facultatiu i cos mèdic municipal, Inspecció veterinària, Juntes i comissions municipals.
-6. Obres i Urbanisme: Planejament i gestió urbanística, Obres d'infraestructura, Immobles municipals –construcció i manteniment-, Obres de particulars, Activitats classificades i obertura d'establiments, Juntes i comissions municipals.
-7. Seguretat Pública: Cossos de seguretat, Passaports i passis de radis, Juntes i comissions municipals.
-8. Serveis militars: Allotjaments militars i subministraments a la tropa, Quintes, allistaments i lleves forçoses, Béns subjectes a requisa militar, Juntes i comissions municipals.
-9. Població: Estadístiques generals de població i censos, Padró municipal d'habitants.
-10. Eleccions: Eleccions municipals, Eleccions Diputats Provincials, Eleccions Parlament de Catalunya, Eleccions Generals –Corts, Senat-, Eleccions al Parlament europeu, Referèndums i plebiscits, Cens electoral i Junta municipal del Cens.
-11. Ensenyament: Ensenyament primari, Juntes i comissions municipals.
-12. Cultura: Festa Major i festes populars, Servei municipal de català.
-13. Serveis agropecuaris i medi ambient: Censos agraris, estadístiques agrícoles i ramaderes i interrogatoris sobre collites, Juntes i comissions municipals, Medi ambient, Representativitat agropecuària.

L'Arxiu Municipal dels Prats de Rei va ser objecte d'una classificació amb criteris arxivístics durant els anys 1995 i 2002 per part de personal de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia. Posteriorment, també s'hi ha intervingut des del Servei d'Arxius de la Diputació de Barcelona.