Camí de cal Sala a cal Seuba Els Prats de Rei

Anoia
Camí de cal Sala a cal Seuba
Al cim d'un turó rodejat de camps de conreu, al costat del camí que comunica cal Sala i cal Seuba.
645

Coordenades:

41.6899
1.54482
378901
4616370
08170-8
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Medieval
Visigot
Mossàrab
Carolingi
VI-X
Regular
El jaciment pateix un procés d'erosió molt fort.
Inexistent
Sí, CC.AA 7624
Difícil
Sense ús
Privada
08169A014000690000IE
Jordina Sales Carbonell

Ubicat al cim d'un turonet localitzat al costat d'un camí antic que comunica dues masies i mena fins al castell de la Manresana, es localitza un jaciment arqueològic consistent en una zona d'habitacle/producció i una necròpolis. Les restes mes visibles que es conserven i que van permetre el descobriment del jaciment consisteixen en quatre tombes d'adult tipus 'banyera' d'extrems arrodonits excavades en tres roques sorrenques que, actualment, es troben basculades però que molt probablement tindrien una orientació original E-W. Les llargades d'aquestes tombes són 1'70, 1'90 i 1'95 m, mentre que la quarta tomba no es pot mesurar per no estar conservada en la seva totalitat. Les profunditats oscil·len entre els 0'30 i els 0'40, per la qual cosa es fa evident la gran erosió que han sofert les roques amb el pas del temps. Molt tapats per la vegetació de sotabosc, s'aprecien fragments de murs fets a base de pedra seca ben escairada i així mateix, es conserven també una sèrie de negatius excavats a les parets rocoses per encaixar-hi bigues, restes d'una escala també tallada a la roca, i una superfície molt erosionada, treballada a la mateixa roca natural, que molt probablement era la base d'una premsa de vi i la construcció de la qual va suposar la destrucció parcial de la quarta tomba abans esmentada.
El jaciment se situa dins un arc cronològic que abasta la fi de l'Antiguitat i els inicis de l'Edat Mitjana, és a dir, entre els segles VI/VII i IX-X, i té com a mínim dues fases tal i com ho demostra l'afectació parcial d'una de les tombes per fer-hi una premsa de vi. Aquest assentament forma part d'un conjunt de tres jaciments arqueològics de la mateixa cronologia/cultura (Camí de cal Sala a cal Seuba, Prop del Camí de cal Sala a cal Seuba, Turó a peu del Camí de cal Sala a cal Seuba) que es troben alineats al costat del camí de cal Sala a cal Seuba, enturonats i separats entre ells només uns pocs centenars de metres. Corresponen doncs a un tipus d'hàbitat rural dispers.

IMATGE 1: Planta de les tombes del jaciment, segons ENRICH, 1992: 479.

Aquest jaciment arqueològic, del qual no se'n tenia cap constància històrica ni documental prèvia, va ser descobert a inicis de 1979 per part de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. L'any 1985 s'hi van recollir superficialment varis fragments de ceràmica comuna feta a torn de coloració vermellosa, gris i gris-negrosa, amb desgreixants de quars. Es tractava de peces globulars amb vora exvasada i llavi arrodonit, i alguns dels fragments tenien decoració a base d'acanalats, mentre que un fragment d'una base tenia un filet en relleu. Aquests materials arqueològics es troben dipositats al Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia.

-ENRICH HOJA, J. (1985): 'Camí de cal Sala a cal Seuba', Els Prats de Rei (Anoia). Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
-ENRICH HOJA, Jordi (1992): 'Habitacle i necròpoli de cal Seuba', Catalunya Romànica XIX. EL Penedès, l'Anoia, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, p. 479.
-SALES CARBONELL, Jordina (1993-94): 'Tombes i necròpolis isolades a la comarca de l'Anoia', Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 14-15, p. 317-336.
-ENRICH HOJA, Jordi; SALES CARBONELL, Jordina; ENRICH HOJA, Joan (2003): 'Les necròpolis tardoantigues i altmedievals a l'Anoia: els rituals d'enterrament i les seves pautes i models d'interrelació a l'espai rural', II Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, ACRAM, Sant Cugat del Vallès, p. 662-673.
-ENRICH HOJA, Jordi; SALES CARBONELL, Jordina (2015): 'La comarca de l'Anoia entre l'Antiguitat Tardana i l'Alta Edat Mitjana. Poblament, organització territorial i algunes qüestions pendents', Actes de les II Jornades d'Arqueologia de la Catalunya Central, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, p. 23-42.