Prop del camí de cal Sala a cal Seuba Els Prats de Rei

Anoia
Camí de cal Sala a cal Seuba
Als peus d'un camp de conreu a 200 m de cal Seuba.
625

Coordenades:

41.6882
1.54593
378990
4616180
08170-9
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Medieval
Visigot
Mossàrab
Carolingi
VI-X
Regular
Inexistent
Sí, CC.AA 7621
Fàcil
Sense ús
Privada
08169A014000270000IO
Jordina Sales Carbonell

Als peus d'un camp de conreu i sota una línia elèctrica es localitza una sola tomba excavada al cim d'una gran roca sorrenca. S'accedeix a la tomba mitjançant uns graons excavats en un dels laterals de la roca. Es tracta d'una tomba d'adult amb forma rectangular, amb una lleugera forma trapezoïdal degut a la tendència a tancar-se a la part dels peus. Mesura 1'80 m de llarg, 0'43/0'46 m d'amplada i 0'52 m de profunditat, i està orientada amb el cap a l'oest i els peus a l'est. Té un encaix molt ben treballat que recorre tot el perímetre de la sepultura, amb amplada d'uns 20 cm i profunditat de 10 cm, per permetre la fixació de la llosa o lloses de tancament (no conservades), amb una concavitat que permetria fer palanca en el moment d'aixecar-les. Actualment la tomba està totalment buida.
A 2 m de la tomba, i també excavada a la mateixa roca, es localitza una base circular amb un canalet de desguàs, que molt probablement correspon a la base d'una premsa de raïm. La mateixa estructura es repeteix en una segona roca ubicada a uns 25 metres de distància de la primera
Per la seva tipologia i context, aquesta tomba se situa dins un arc cronològic que abasta la fi de l'Antiguitat i els inicis de l'Edat Mitjana, és a dir, entre els segles VI/VII i IX-X, i forma part d'un conjunt de tres jaciments arqueològics de la mateixa cronologia/cultura (Camí de cal Sala a cal Seuba, Prop del Camí de cal Sala a cal Seuba, Turó a peu del Camí de cal Sala a cal Seuba) que es troben alineats al costat del camí de cal Sala a cal Seuba, enturonats i separats entre ells només uns pocs centenars de metres. Corresponen doncs a un tipus d'hàbitat rural dispers.

Degut a la seva monumentalitat i estat de conservació, la tomba és coneguda des de fa molt temps per la gent dels voltants i per l'arqueologia catalana. Durant una visita al lloc realitzada l'any 1985 per part de membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada es va localitzar un fragment de teula plana romana (tègula) just al costat de la tomba. No hi ha constància de recollida d'altres materials superficials.

-ENRICH HOJA, J. (1985): 'Prop del camí de cal Sala a cal Seuba', Els Prats de Rei (Anoia). Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
-ENRICH HOJA, Jordi (1992): 'Tomba propera a cal Seuba', Catalunya Romànica XIX. EL Penedès, l'Anoia, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, p. 475.
-SALES CARBONELL, Jordina (1993-94): 'Tombes i necròpolis isolades a la comarca de l'Anoia', Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 14-15, p. 317-336.
-ENRICH HOJA, Jordi; SALES CARBONELL, Jordina; ENRICH HOJA, Joan (2003): 'Les necròpolis tardoantigues i altmedievals a l'Anoia: els rituals d'enterrament i les seves pautes i models d'interrelació a l'espai rural', II Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, ACRAM, Sant Cugat del Vallès, p. 662-673.
-ENRICH HOJA, Jordi; SALES CARBONELL, Jordina (2015): 'La comarca de l'Anoia entre l'Antiguitat Tardana i l'Alta Edat Mitjana. Poblament, organització territorial i algunes qüestions pendents', Actes de les II Jornades d'Arqueologia de la Catalunya Central, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, p. 23-42.