Turó al peu del camí de cal Sala a cal Seuba Els Prats de Rei

Anoia
Camí de cal Sala a cal Seuba
En un turó emboscat rodejat de camps de conreu, al costat del camí de cal Sala a cal Seuba.
655

Coordenades:

41.6912
1.54674
379063
4616512
08170-10
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Neolític
Ibèric
Romà
Medieval
Modern
Regular
Inexistent
Sí, CC.AA 7607
Fàcil
Sense ús
Privada
08169A014000920000IF
Jordina Sales Carbonell

Als peus del costat sud-est d'un turonet conegut amb el nom de Tossal del Pereta, i a tocar just al costat occidental del camí que du de cal Sala a cal Seuba, s'hi localitza un jaciment arqueològic detectat a partir de l'aparició de material ceràmic i lític en superfície que ordenat cronològicament és el següent:
-Tres fragments informes de ceràmica neolítica, un dels quals de ceràmica típica del Neolític Antic Evolucionat Postcardial, feta amb pasta molt ben cuita i desgreixant de pedra calcària. Presenta cert gruix, amb una superfície de tonalitat clara, raspallada i amb decoració consistent en una cresta molt erosionada, possiblement un 'moustache'. Pertany a un gran recipient.
-Vàries peces d'indústria lítica de sílex consistents en fulles, trapezis i ascles. Destaca un gratador simple sobre extrem de fulla truncada que presenta retocs marginals a ambdues vores.
-Dos fragments de ceràmica romana de vernís negre del tipus Campaniana A dels segles III-II aC, un dels quals corresponents a una forma Lamboglia 36.
-Vàries peces de ceràmica altmedieval i diversos fragments de ceràmica baixmedieval i moderna
No es detecten estructures construïdes ni evidències d'altres restes, tot i que el punt on es va localitzar més concentració de material arqueològic és una antiga pedrera de cronologia indeterminada.
El jaciment se situa dins un arc cronològic molt ampli, amb una representació de materials que com s'ha vist va des de la Prehistòria fins als segles de l'Edat Moderna. Pel que fa a la seva cronologia prehistòrica i ibero-romana, es fa difícil determinar la tipologia dels consecutius assentaments. Pel que fa a la seva cronologia altmedieval (que amb les poques dades disponibles és molt genèrica), aquest assentament formaria part d'un conjunt de tres jaciments arqueològics de la mateixa cronologia/cultura (Camí de cal Sala a cal Seuba, Prop del Camí de cal Sala a cal Seuba, Turó a peu del Camí de cal Sala a cal Seuba) que es troben alineats al costat del camí de cal Sala a cal Seuba, enturonats i separats entre ells només uns pocs centenars de metres; correspondria doncs a un tipus d'hàbitat rural dispers.

Aquest jaciment arqueològic, del qual no se'n tenia cap constància històrica ni documental prèvia, va ser descobert a finals del mes de desembre de 1978 per part de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. Els materials arqueològics es troben dipositats entre el Museu Municipal Josep Castellà dels Prats de Rei i el Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia.

-ENRICH HOJA, J. (1985): 'Turó a peu del camí de cal Sala a cal Seuba', Els Prats de Rei (Anoia). Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.