Turó a ponent de Cal Seuba Els Prats de Rei

Anoia
Camí de cal Sala a cal Seuba
En un petit turó que es localitza a uns pocs metres al nord-oest de cal Seuba.
635

Coordenades:

41.68797
1.54427
378851
4616157
08170-11
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
XI-XIV
Dolent
El jaciment es troba molt afectat per la obertura d'un camí.
Inexistent
Sí, CC.AA 7613
Fàcil
Sense ús
Privada
08169A014000280000IK
Jordina Sales Carbonell

En un petit turó a uns pocs metres al nord-oest de la casa de cal Seuba (ja al terme municipal de Rubió) s'hi localitzaven unes petites balmes naturals excavades a la roca sorrenca (avui perdudes per l'obertura d'un camí fa uns anys, on s'hi ha identificat material arqueològic superficial consistent en varis fragments de ceràmica medieval feta a torn, tant de cocció oxidant com reductora.
En el moment de la troballa, els arqueòlegs que van localitzar el jaciment establiren quatre grups de ceràmica diferenciats: un primer grup amb els fragments de pasta bicolors de superfície interior gris i exterior vermella, amb decoracions a base de línies rectes incises; un segon grup amb els fragments de recipients globulars lleugerament carenats fets de ceràmica gris de cocció reductora, amb tons clars i foscos, decorats amb acanalats i aspes, amb vores exvasades de llavi arrodonit i encaix per a la tapa; un tercer grup format per varis fragments de ceràmica de cocció oxidant de colors ocres i vermellosos, corresponents a recipients de fons pla decorats amb acanalats rectilinis; i un quart grup amb fragments que tenen vernís melat a les parets interiors. Tot aquest conjunt ceràmic es data entre els segles XI i XIV.

Aquest jaciment arqueològic, del qual no se'n tenia cap constància històrica ni documental prèvia, va ser descobert a finals del mes de desembre de 1978 per part de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. Els materials arqueològics es troben dipositats al Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia. És raonable pensar que aquests indicis d'habitació localitzats a les balmes i abrics propers a la casa puguin correspondre al poblament immediatament anterior a la construcció de la masia de cal Seuba (avui, dins el terme municipal de Rubió), documentada a partir dels segles d'època moderna i amb restes de paraments baixmedievals.

-ENRICH HOJA, J. (1985): 'Turó a ponent de cal Seuba', Els Prats de Rei (Anoia). Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.