La Portella Els Prats de Rei

Anoia
Plana Gran de la Portella
A la vessant i al cim d'un turonet al costat de la pista que comunica Les Coromines i La Llavinera.
691

Coordenades:

41.7282
1.56522
380669
4620594
08170-1
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Edats dels Metalls
Ibèric
Romà
Regular
El jaciment ha estat objecte d'accions furtives.
Inexistent
Sí, CC.AA 7616
Fàcil
Sense ús
Privada
08169A002000230000IX
Jordina Sales Carbonell

En un entorn boscós de pins d'un petit turó i de la seva vessant, al costat mateix d'un camí força antic, es localitzen les restes d'un jaciment prehistòric i ibero-romà. Superficialment es visible el fragment d'una filada de mur de pedra seca assentat directament sobre la roca natural, que en alguns sectors apareix retallada.
En superfície i durant una intervenció arqueològica d'abast limitat duta a terme l'any 1980 s'han recuperat ceràmiques fetes a mà del Bronze Final-Ferro I decorades amb punxó, ceràmiques ibèriques fetes a torn (s. IV-III aC) entre les que destaquen fragments de grises catalanes monocromes; ceràmiques romanes sigil·lates (una sud-gàl·lica Drag. 24/25) de la primera meitat del segle I dC, Hispàniques del II dC i sigil·lates clares africanes tipus B; vores de dolia, ceràmica comuna romana, i ceràmica africana de cuina amb tipologies dels segles II-III dC. Entre el material metàl·lic localitzat cal destacar un bisturí romà de bronze amb mànec estriat i llanceta de fulla d'olivera, així com una sivella del mateix material. Un molí de pedra, també de tipologia romana, tanca el llistat de restes provinents del jaciment.
A partir dels materials arqueològics recollits en superfície i de l'observació de les restes estructurals visibles, genèricament s'interpreta el jaciment com un lloc d'habitació format per estructures peribles tipus fons de cabana, amb diverses fases la cronologia de les quals abraça des del Bronze Final fins a l'Alt Imperi Romà.

L'any 1980 es van realitzar intervencions arqueològiques al jaciment per part del Grup de Recerques Arqueològiques Sigarra. Amb posterioritat, el jaciment va ser víctima d'intervencions furtives, tal i com s'assenyala a l'actualització de la Carta Arqueològica de l'Anoia realitzada l'any 1991. La major part dels materials arqueològics recuperats del lloc es troben dipositats al Museu Municipal Josep Castellà Real dels Prats de Rei, tot i que una part la custodia també el Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia.

-ENRICH HOJA, J. (1984): 'La Portella', Els Prats de Rei (Anoia). Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
-JÁRREGA DOMÍNGUEZ, Ramon (1991): 'La comarca de l'Anoia a l'època tardo-romana. Un estat de la qüestió', Estrat. Revista d'Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga, Igualada, p. 61-81.