Can Guineu
Granollers

  Vallès Oriental
  Carrer de Corró, 32
  Emplaçament
  Al sector nord del nucli antic de Granollers
  147

  Coordenades:

  41.61019
  2.2882
  440692
  4606742
  Número de fitxa
  08096 - 129
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  Any
  1930
  Manuel Joaquim Raspall i Mayol (arquitecte)
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Granollers. Núm. R-033. Protecció de tipus III: Conservació de façana amb reforma i/o ampliació condicionada.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 28966
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  0869220DG4006E0001RI
  Autoria de la fitxa
  ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
  Jordi Piñero Subirana

  Casa unifamiliar construïda per l'arquitecte Raspall i Mayol, una obra força reeixida i representativa de la seva etapa noucentista. Es tracta d'una edificació entre mitgeres, de planta baixa i pis. La coberta és plana amb terrat a la catalana, limitat a la part de façana per una balustrada rematada per sengles cràters ceràmics als quatre pilars amb medalló i coronades amb capitell. La façana és plana i està composada simètricament segons tres eixos amb buits de proporcions verticals protegits amb persianes de llibret mòbil. Els de la planta baixa presenten una variant de l'arc deprimit convex. Destaca la balconada correguda de la planta pis i l'entaulament - balustrada, els quals trenquen la verticalitat de la composició. En les reixes de ferro dels buits de la planta baixa i de la barana del balcó hi ha decoració vegetal d'estil noucentista. També és interessant la porta d'entrada, que conserva la fusteria originària, combinada amb un reixat a joc amb el de les finestres (CUSPINERA et alií, 2001).

  La casa de can Guineu fou construïda l'any 1930, obra de l'arquitecte Raspall i Mayol en la seva etapa noucentista. Manuel Joaquim Raspall i Mayol (Barcelona, 1877 - la Garriga, 1937) fou un arquitecte modernista i noucentista. Deixeble de Domènech i Montaner i de Puig i Cadafalch, va iniciar la seva trajectòria dins el modernisme per adoptar més endavant el noucentisme i per acabar en un art déco incipient. La major part de les seves obres es concentren entre Barcelona i el Vallès Oriental.

  L'autor García-Pey recull l'origen del sobrenom de can Guineu amb què es coneixia aquesta casa: en Joan Puig i Relats va venir de pagès i s'estatjà a la casa del carrer de Joan Prim número 128. La casa d'on procedia tenia una gran figuera sota la qual feien taulades per celebrar les seves festes, casaments, bateigs, etc.. Una d'aquestes celebracions que arreplegà una bona colla sota la figuera cridà l'atenció d'uns caçadors que passaven. En veure-hi tanta gent reunida no se'ls va ocórrer altre cosa que dir "Guaita, quin cau de guineus!". La cosa devia fer gràcia i en endavant es conegué la casa com can Guineu i els que en sortiren, com veiem, en Guineu. Les cases del carrer de Joan Prim 128 i la del carrer Corró 32, també se les coneixia així. Alhora sembla que la persona que habitava aquesta casa, de cognom Creus, també se'l conegué amb aquest motiu (GARCÍA-PEY, 1990).

  CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.

  GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.