Casa carrer de Corró 139 Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Corró, 139, 08400-GRANOLLERS
Al costat del Camí Ral de Vic.

Coordenades:

41.61236
2.28889
440751
4606983
08096-130
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-042
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15309DG4007E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa entre mitgeres de planta rectangular composat per planta baixa, pis i golfes. La façana és d'un marcat estil popular. Arrebossada i d'ella se'n destaca la finestra de la primera planta amb ampit motllurat i la porta té la llinda amb arc escarser fet de totxo a plec de llibre, amb tarja que emmarca per la part superior la fusteria. El sostre és a dues vessants.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-042

El carrer de Corró, parteix del portal del mateix nom. on es trobava la capella de Sant Antoni, després de Santa Elisabet, que es suposa va ser construïda el 1630, i que va desaparèixer l'any 1861 (HOMS, 1995). Es forma al segle XVI amb l'inici de l'edificació de diverses cases, per on passava el Camí Reial (BAULIES, 1965). Aquí es situava un dels portals a la ciutat emmurallada, constituint un punt estratègic d'accés tal i com es va considerar quan en plena crisis del segle XVI, i en concret l'any 1652, el "batlle de Morbo", per tal d'evitar el contagi de la pesta, mana tancar els portals de la ciutat, restant tan sols tres oberts, aquest de Corró i els de Barcelona i Caldes (DANTÍ, 1986). El geògraf Pau Vila diu d'aquest carrer: "Quan la carretera de Vic travessà definitivament la vila, trobà ja el pas amplament obert; puix que Granollers, ple de fe en els seus destins, havia aterrat les muralles i s'havia urbanitzat de manera apropiada per acollir-la, sense esperar que una resolució favorable fos presa. La nova via, avui centre de l'urbanisme granollerí, via sacra de la novella ciutat, ha portat l'ensopiment al vell carrer de Barcelona, per on entrava el camí ral i la tranquil·litat al de Corró, per on sortia" (VILA, 1930).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., DANTÍ I RIU, Jaume (1986) "Factors socio-econòmics dels segles XVI i XVII"", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 47-58 Granollers: Servei Municipal de Cultura. HOMS I COROMINAS, Josep (1995) Granollers. Retalls d'Història Urbana. Granollers: Tarafa, Editora de Publicaciones, S.L. Revista del Vallès. VILA, Pau (1930) Assaig de Geografia Comarcal: El Vallès, a Comarca del Vallès, Granollers: Biblioteca d'Estudis Comarcals.