Can Perejaume Granollers

Vallès Oriental
Plaça de la Porxada 17, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60835
2.28809
440681
4606538
08096-128
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVI-XIX
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-087
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 019A09001
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici de planta quadrangular, amb mitgera a migdia i tres façanes. Consta de planta baixa, pis i golfes, amb coberta de teula àrab a dues vessants. Les façanes són planes i estan arrebossades. La de la plaça de la Porxada està composada segons dos eixos amb buits de proporció vertical. En la planta primera, una balconada amb barana de barrots de ferro abasta els dos buits i emfasitza els de la planta baixa. En la façana al carrer de Sant Roc es troba un element de màxim interès per al conjunt: es tracta d'una finestra de brancals i arc lobulat de pedra. En les cantonades es conserva el carreuat de pedra (CUSPINERA et alií, 2001). L'edifici estava probablement porticat, en origen.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-087. Al llibre (PATRIMONI, 1985: 37) la finestra d'aquesta casa apareix com element protegit al carrer de Sant Roc, 19,

Probablement la planta baixa estava porticada originàriament. Casa de l'antiga plaça del Blat, que avui es coneix com plaça de la Porxada, que portava el nom del propietari (Sr. Perejaume) i que també dona al carrer de Sant Roc (GARCÍA-PEY, 1990).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.