Can Perejaume
Granollers

  Vallès Oriental
  Plaça de la Porxada 17, 08400-GRANOLLERS
  Emplaçament
  Al nucli antic de Granollers

  Coordenades:

  41.60835
  2.28809
  440681
  4606538
  Número de fitxa
  08096 - 128
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVI-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  PEPHA nou, Núm. R-087
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 019A09001
  Autoria de la fitxa
  ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
  Jordi Piñero Subirana

  Edifici de planta quadrangular, amb mitgera a migdia i tres façanes. Consta de planta baixa, pis i golfes, amb coberta de teula àrab a dues vessants. Les façanes són planes i estan arrebossades. La de la plaça de la Porxada està composada segons dos eixos amb buits de proporció vertical. En la planta primera, una balconada amb barana de barrots de ferro abasta els dos buits i emfasitza els de la planta baixa. En la façana al carrer de Sant Roc es troba un element de màxim interès per al conjunt: es tracta d'una finestra de brancals i arc lobulat de pedra. En les cantonades es conserva el carreuat de pedra (CUSPINERA et alií, 2001). L'edifici estava probablement porticat, en origen.

  Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-087. Al llibre (PATRIMONI, 1985: 37) la finestra d'aquesta casa apareix com element protegit al carrer de Sant Roc, 19,

  Probablement la planta baixa estava porticada originàriament. Casa de l'antiga plaça del Blat, que avui es coneix com plaça de la Porxada, que portava el nom del propietari (Sr. Perejaume) i que també dona al carrer de Sant Roc (GARCÍA-PEY, 1990).

  CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.

  GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.