Plaça de la Vila Martorell

Baix Llobregat
Plaça de la Vila

Coordenades:

41.47441
1.93061
410710
4591975
08114-230
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
IPA 18558
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

La plaça de la vila presenta una peculiar forma que testimonia la seva original funció de mercat. Edificat bàsicament amb edificis estrets de dues o tres plantes com són els edificis dels números 2, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50 i 52.
Entre aquests cal destacar edificis de valor històric i patrimonial com la Casa Llopart, Can Nicolau Ric, Casa Fèlix de Mora, El Círcol Democràtic i Recreatiu, la Moderna, Cal Nial, la farmàcia Bujons, el Seny de les Hores, el Refugi Antiaeri i la Casa de la Vila.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A2 21 BPU-02.CA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

En un document del cartulari de Sant Cugat del Valles s'esmenta per primer cop la vila de Martorell. El document amb data del 3 de juliol de 1032 es el testimoni de 3 persones en un pleit celebrat entre El Monestir de Sant Cugat i Mir Geribert que actua en nom dels seus fills. En el seu jurament apareix mencionat el mercat de Martorell que es podria correspondre a l'espai que ocupa l'actual plaça de la vila.
L'any 1592 s'hi va fer construir un pou, fet pel qual es coneixia la plaça pel nom de plaça del pou. Antigament també presentava una porxada que va ser enderrocada l'any 1925; al igual que al 1926 es va enderrocar el Portal de les Hores (porta d'accés de l'est del segon recinte emmurallat de Martorell). Després també varen ser enderrocades les antigues cases Illa i Sunyer i l'antiga casa de la Vila que havia estat destinada a la biblioteca i que no va arribar a inaugurar-se. Tots aquests edificis amb importants esgrafiats, tant característics de Martorell.
El 1819 s'anomenà plaça Reial; al 1823 va rebre el nom de Ferran VII; al 1845 plaça de la Constitució; al 1870 Plaça Major; al 1931 Plaça de la República, al 1939 plaça del Caudillo i al 1980 va recuperar l'antic nom de plaça de la Vila.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.