La Moderna Martorell

Baix Llobregat
Plaça de la Vila, 35

Coordenades:

41.47461
1.93098
410741
4591997
08114-195
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Regular
Presenta cert estat de deteriorament.
Inexistent
IPA 18583
Fàcil
Residencial
Privada
0821023DF1902S0001RM / 0821023DF1902S0002TQ/ 0821023DF1902S0003YW
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Habitatge entre mitgeres de planta baixa i tres plantes superiors. Els baixos estan ocupats per un local comercial. Les obertures dels dos primers pisos son arcs escarsers, les dues finestres tenen ampits de pedra i els balcons baranes de ferro simples. L'últim pis té tres arcs de mig punt a mode de galeria. L'element més destacat de l'habiatatge són els esgrafiats de fons vermellós amb motius en blanc. La part superior està decorada amb figures geomètriques. La planta baixa està aplacada amb rajoles més pròpies d'espais interior d'habitatges.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 84 BPU-01.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

A la façana es pot llegir la data de 1821. En aquest edifici es va establir l'antiga confiteria "La Moderna". Conté esgrafiats bastant carregats on es pot llegir la frase "Visca l'amor" i que conté motius neoclàssics i alguns símbols al·legòrics de la maçoneria. Es desconeix l'autor dels esgrafiats, que van ser restaurats per Ferran Serra.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.