Refugi antiaeri de la Plaça de la Vila Martorell

Baix Llobregat
Plaça de la Vila

Coordenades:

41.47446
1.93078
410724
4591981
08114-200
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
XX
1938
Bo
Inexistent
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Martorell. Plaça de la Vila, 46. 08760 Martorell
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Refugi antiaeri excavat al subsòl de la plaça de la Vila amb parets i sostre de volta de rajola ceràmica.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 89 BCIL-01.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Durant la primera guerra mundial ja es varen produir atacs aeris però serà en la guerra civil espanyola (1936-1939) quan aquest atacs els patirà la població civil. Els atacs de la ciutat de Durango i Guernica l'any 1937 posen de manifest la mortaldat d'aquest nova estratègia bèl·lica. Els bombardejos sobre les ciutats de Tarragona i Barcelona provocarà que la Generalitat de Catalunya creés la "Junta de defensa passiva de Catalunya" i autoritzés la creació de les juntes locals i de vegueria per tal que es construissin i financiessin refugis antiaeris.
L'11 de juliol de 1938 es creà la "Junta de defensa de Martorell". La falta de finançament va fer que sovint aquests refugis es fessin en mines d'aigua, fresqueres de cases particulars o galeries de mina. Al mateix Juliol es va prendre la decisió de construir el refugi de la plaça de la Vila (que llavors s'anomenava plaça de la República) aprofitant l'existència de mines i grutes que hi havia en el subsòl. L'1 d'agost varen començar les obres. Martorell va ser bombardejat el 23 de juliol del 1939.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.