Farmàcia Bujons Martorell

Baix Llobregat
Plaça de la Vila, 41

Coordenades:

41.47465
1.93116
410756
4592001
08114-197
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Es troba en procés de reconstrucció.
Legal
BCIL. PGOU Martorell.Text Refós 1991
IPA 18593
Fàcil
Altres
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Habitatge entre mitgeres estructurat en planta baixa i dos pisos superiors amb coberta de teula àrab. Té dues entrades a la planta baixa, formada per un arc escarser amb porta de dues fulles de fusta; al costat oposat hi ha una entrada allindada de menors dimensions usada per accedir als habitatges. Al seu costat hi ha una finestra allindada senzilla. A les plantes superiors hi ha dos balcons amb barana de ferro a cada pis, flanquejant una finestra de petites dimensions. L'element més destacat, però, són els esgrafiats de motius verticals blanquinosos sobre fons més fosc. Es situen prop de les obertures i són medallons voltats d'ornaments de tipus vegetal. En planta baixa va haver-hi una farmàcia modernista que actualment està en procés de reconstrucció.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 86 BCIL-01.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

La farmàcia Bujons era propietat de Josep Antoni Bujons. Va ser inaugurada l'any 1842 i va estar oberta al públic fins l'any 1957; durant aquest temps va continuar mantenint l'essència de les farmàcies del segle XIX. La façana va ser esgrafiada per Ferran Serra al 1954; conté l'al·legoria de la professió de farmacèutic : la serp cargolada en una copa i mostra la data de 1841 corresponent a la rehabilitació de l'edifici per convertir-lo en farmàcia. Tenia una gran vidriera amb contraportes de fusta típics dels comerços del segle XIX. A la part baixa de l'edifici trobàvem la botiga, amb un mostrador de fusta i prestatgeries amb pots farmacèutics amb els noms de les substàncies que contenen. L'interior de l'edifici es va ensorrar recentment i actualment (2014) està en procés de rehabilitació per poder restituir i museïtzar els elements de la farmàcia del segle XIX. L'edifici de la farmàcia és seu del Centre d'Estudis Martorellencs i de la Fundació Bujons -Vivó.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.