El Seny de les Hores Martorell

Baix Llobregat
Plaça de la Vila, 45

Coordenades:

41.47468
1.93134
410771
4592004
08114-198
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
Popular
XII-XIX
Bo
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Defensa
BCIN. 1025-MH / R-I-51-5526 / Decret / 22/04/1949
IPA 1124
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Torre que havia format part de l'antiga muralla, coronada amb una espadanya amb dues campanes, sota les quals hi ha un rellotge.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 87 BCIN-01.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

El portal de les hores tancava el segon recinte de la muralla de Martorell; també se'l coneixia per Volta del Forn (per la presència d'un forn a prop). A l'altra banda s'hi trobava una altra torre que es va utilitzar com a presó. Al 1668 el municipi va instal·lar un rellotge a la torre i des d'aquest moment es conegut com torre de les hores o seny de les hores. L'any 1925 es va enderrocar el portal de les hores per facilitat el trànsit rodat que en aquell moment passava pel mig de Martorell. Al Museu Municipal Vicenç Ros es conserva la maquinaria del rellotge del Seny de les Hores.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.