Fons documental i bibliogràfic de la farmàcia Bujons Martorell

Baix Llobregat
Torre de les Hores / Museu Vicenç Ros / Museu l'Enrajolada / Santa Margarida de Martorell

Coordenades:

41.47437
1.93078
410724
4591971
08114-86
Patrimoni documental
Fons documental
Modern
Contemporani
XVIII-XX
Bo
Física
Restringit
Científic
Pública
Ajuntament de Martorell. Plaça de la Vila, 46. 08760 Martorell
Dídac Pàmies Gual

Els fons documental i bibliogràfic, així com la col·lecció d'estris i elements farmacèutics i el mostrador modernista de la farmàcia Bujons estaven situats a l'edifici núm. 41 de la Plaça de la Vila fins el mes d'agost de l'any 2003, quan l'edifici es va ensorrar parcialment. El material recuperat es va retirar i dipositar en diferents equipaments culturals del municipi de Martorell. A la Torre de les Hores s'hi emmagatzemà el mostrador modernista original, construït l'any 1842; al Museu l'Enrajolada s'hi dipositaren els estris farmacèutics, productes naturals, extractes, olis i tintures necessaris per a l'elaboració de receptes, dues estufes de finals del segle XIX i alguna pintura; el Museu Vicenç Ros custodia actualment els plànols de les mines de plom (finals segle XIX-inicis segle XX), auques i pintures de sants; mentre que el fons bibliogràfic i el fons documental està dipositat a la seu del Centre d'Estudis Martorellencs al conjunt arqueològic de l'església de Santa Margarida de Martorell. El fons documental està format per documentació que abraça un marc cronològic entre el segle XVIII i XX, derivats de la tasca de recaptació de Delmes i de l'activitat farmacèutica i minera i documentació familiar, mentre que el fons bibliogràfic abraça temàtiques tant diverses com història, farmacèutica, química i religió.

La farmàcia va obrir les seves portes l'any 1842 i va estar en funcionament fins l'any 1957, data en que tancà les portes sense alterar els espais de la botiga i la rebotiga, espais que foren restaurats l'any 1990 amb la col·laboració de l'Escola Taller de l'Ajuntament de Martorell. Els espais de la secretaria, la biblioteca i la sala -menjador també foren restaurats i rehabilitats posteriorment però en aquest cas pel Centre d'Estudis Martorellencs (CEM), associació que es va fer càrrec tant de la farmàcia com del fons arxivístic i bibliogràfic per petició dels últims propietaris, Josep Anton Bujons i Maria Vivó. L'any 2003 l'edifici va patir un ensorrament que comportà la retirada de tot el patrimoni moble recuperable i l'ensorrament complert de l'edifici, a excepció de la façana que dona a la plaça de la Vila.