Cases del carrer Sant Josep Martorell

Baix Llobregat
C. Sant Josep

Coordenades:

41.47207
1.92683
410391
4591719
08114-229
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
IPA 18548
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edificat bàsicament amb edificis estrets de dues o tres plantes com són els edificis dels números 6, 7, 21, 23 i 30-30A. Destaquen l'edifici del número 27 i l'edifici NH.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A2 20 BPU-02.CA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Les primeres cases que s'hi van construir daten de la segona meitat del segle passat i formen un conjunt homogeni de cases de planta baixa, celler i pis. Foren edificades pel mestre Josep Bargalló i llogades per a jornalers del camp. El carrer de Sant Josep es va denominar carrer del Capità Garcia Hernández des de l'any 1931, però al 1939 recuperà el nom de carrer de Sant Josep.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.