Passeig del Quarter Martorell

Baix Llobregat
Passeig del Quarter

Coordenades:

41.47487
1.93644
411197
4592020
08114-228
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
IPA 18926
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Els elements importants en aquest conjunt són la disposició dels arbres i la "secció" del passeig i l'ambient que es crea.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A2 19 BPU-04.CA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

El nom li ve donat per l'existència de la caserna de cavalleria, construïda a la segona meitat del segle XVIII per allotjar tropes i evitar els mals usos i problemes que comportava l'allotjament de tropes en els domicilis. L'actual edifici és una restitució de part de l'antic que es va enderrocar l'any 1934.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.