Cal Pilé El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Barcelona, 2
128

Coordenades:

41.43778
2.00976
417272
4587830
08158 - 315
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Els aplacats del guardapols desmereixen la qualitat de l'edificació.
Legal
BPU. H16-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7380801DF1878A
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici amb façana al carrer Barcelona i al carrer Doctor Fleming de planta romboidal amb un jardí posterior. Es desenvolupa en planta baixa i pis, La coberta és a dues vessants amb teula rodona i carener paral·lel a la façana del carrer Barcelona. La composició d'aquesta façana presenta tres eixos verticals amb la porta d'accès a l'esquerra, al costat de la qual hi ha una altra finestra quadrangular..La resta d'obertures són rectangulars en sentit allargat vertical. Totes les obertures són de llinda plana i es troben emmarcades amb un recercat de d'aplacat de pedra, que també continua en un marxapeu corregut per les dues façanes. L'altre façana presenta tan sols un eix vertical de finestres rectangulars allargassades i una altra fora d'alineació.

Jaume Bou Prat va viure el 1742. Els de cal Pilé van anar a viure a Gràcia a mitjan segle XIX. Eren la branca principal dels Bou, naturals de la Pobla de Claramunt i que van arribar al Papiol després de la Guerra de Successió. A la casa pairal hi va viure de lloguer durant uns anys el Francesc Bou Casanoves (1823) germà d'en Jaume, que era l'hereu (Ahicart, 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.
Faura Arís, A. (1996) L'Abans del Papiol. Recull gràfic 1890-1960. El Papiol: Ed.: Efadós. Col·lecció: Baix Llobregat.