Convent de les Josefines / Carrer de Pompeu Fabra Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Sant Jaume - carrer de Sant Josep, 08400-GRANOLLERS
Nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60796
2.28494
440418
4606497
08096-289
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Dolent
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
IPAC-CA
Sense accés
Altres
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Aquest jaciment, juntament, amb l'anomenat "carrer Verge de Núria", formaria part d'una gran necròpolis que, segons les troballes efectuades entre el dos de gener de 1974 i el 14 d'abril de 1977, abraçaria el convent de les Josefines i la part posterior dels antics safareigs públics i de l'antiga fàbrica de can Jaume. Aquesta necròpolis, situada a ponent de la de can Trullàs, a la banda oposada del camí romà documentat en l'excavació del jaciment de can Trullàs, ha proporcionat una dotzena de tombes. Les darreres que es van documentar (números 12 i 13 de la relació de Josep Estrada) estaven ubicades al començament de l'actual carrer de Pompeu Fabra, en el convent de les Josefines (INVENTARI, 1997).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica

El 14 d'abril de 1977, el Srs. Emili Ramon i Josep Estrada documentaren dues sepultures romanes destrossades en fer unes obres (INVENTARI, 1997).

A. A. M. G. (s.d.) Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers.; ESTRADA I GARRIGA, Josep (1990) Apunts per a una història de l'arqueologia granollerina, Granollers: inèdit.; INVENTARI (1997) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Vallès Oriental. Granollers, Barcelona, Generalitat de Catalunya, exemplar mecanografiat, actualització 1997.; TENAS, Montserrat (1992) L'aplicació de mètodes d'excavació prehistòrica a un jaciment clàssic. La necrópoli romana de can Trullàs, Bellaterra, Treball inèdit presentat a la U.A.B.; TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers (inèdit).; VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.