Carrer de la Verge de Núria Granollers

Vallès Oriental
Carrer de la Verge de Núria 15, cantonada carrer de Pompeu Fabra, 08400-GRANOLLERS
Nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60879
2.28464
440394
4606589
08096-285
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Dolent
Les troballes es van realitzar en una zona de vials i edificacions que són difícils de documentar (INVENTARI, 1997).
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
IPAC-CA
Sense accés
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Al construir els edificis situats al cantó sud del carrer Verge de Núria van aparèixer, durant els rebaixos de terra, restes de sepultures romanes d'inhumació en "tegulae". Algunes van ser trinxades per les màquines, però en una d'elles aparegueren restes ceràmiques i un perfumador esfèric de vidre (INVENTARI, 1997).

Formava part d'una àrea de necròpolis altimperial situada a l'oest i nord-oest del nucli romà de Granollers. En diverses ocasions han aparegut restes però poques vegades s'han pogut documentar les troballes (INVENTARI, 1997). Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica

Documentat per E. Ramon i J. Estrada l'any 1976 (INVENTARI, 1997).

A. A. M. G. (s.d.) Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers.; ESTRADA I GARRIGA, Josep (1990) Apunts per a una història de l'arqueologia granollerina, Granollers: inèdit.; INVENTARI (1997) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Vallès Oriental. Granollers, Barcelona, Generalitat de Catalunya, exemplar mecanografiat, actualització 1997.; PARDO RODRÍGUEZ, J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50, Vol. II.; TENAS, Montserrat (1992) L'aplicació de mètodes d'excavació prehistòrica a un jaciment clàssic. LA necrópoli romana de can Trullàs, Bellaterra, Treball inèdit presentat a la U.A.B.; VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers.