Carrer de Llevant / L'Esplanada Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Llevant, a l'inici, prop de l'esplanada de la RENFE, 08400-GRANOLLERS
Davant l'antiga esplanada de la RENFE

Coordenades:

41.60377
2.29175
440982
4606027
08096-286
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Dolent
Zona actualment edificada. No hi ha rastres en superfície del jaciment (INVENTARI, 1997).
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
IPAC-CA
Sense accés
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Abans que aquesta zona fos edificada, es localitzaven en superfície nombrosos fragments de "teguilae·, alguns de "dollia" i pocs de "terra sigillata" hispànica. No hi ha cap altre element ni estructura que pugui definir el jaciment. El jaciment es troba a l'inici del carrer Llevant, paral·lel a la via del tren (INVENTARI, 1997).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica

Documentat per J. Estrada i J. Pardo (INVENTARI, 1997).

A. A. M. G. (s.d.) Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers.; INVENTARI (1997) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Vallès Oriental. Granollers, Barcelona, Generalitat de Catalunya, exemplar mecanografiat, actualització 1997.; PARDO RODRÍGUEZ, J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50, Vol. II.; VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers.