Carrer de la Verge de Núria I Granollers

Vallès Oriental
Carrer de la Verge de Núria, entre carrer Rec i Roger de Flor, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60858
2.28426
440362
4606566
08096-406
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Dolent
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

En motiu d'unes obres de millora de serveis efectuades al sector de ponent del carrer fou destruïda una tomba (núm. 8) de la que J. Estrada en va poder documentar una teula i restes de l'esquelet que va suposar que pertanyia a un infant (1993: 101). Jaciment integrat en el conjunt de tombes que formen la necròpolis romana occidental, segons M. Tenas (1999: 63) (VILA, 2001).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Es separa de la fitxa CARRER VERGE DE NÚRIA i CARRER VERGE DE NÚRIA II al trobar-se separat a (VILA, 2001). Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat per J. Estrada el 1975.

ARRIZABALAGA,A.; PARDO, J.; SADURNÍ,J.; (1984) Els orígens de Granollers i el Vallès Oriental. Caixa d'estalvis de Catalunya, Granollers. ESTRADA, Josep; VILLARONGA, Leandre (1967): " La Lauro monetal y el hallazgo de Cànoves (Barcelona)", Separata de la revista "Ampurias" XXVIII. Barcelona: IPA. ESTRADA GARRIGA, Josep (1969): Vías y poblamiento romanos en el territorio del Àrea Metropolitana de Barcelona. Barcelona: Comisión de Urbanismo. ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publica-ciones, S.L. Revista PARDO RODRÍGUEZ,J. (1989): " La romanització al Vallès", Rev. Estudis de Granollers i del Vallès Oriental 1. Aproximació al medi natural i a la història de Granollers. PARDO RODRÍGUEZ,J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50,II. TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers. (inèdit). VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.