Carrer de la Verge de Núria II Granollers

Vallès Oriental
Carrer de la Verge de Núria, entre carrer Rec i Roger de Flor, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60876
2.28431
440366
4606586
08096-407
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Dolent
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Segons J. Estrada (1993:101) en les obres efectuades al bell mig del carrer hi va aparèixer "un esquelet i una sepultura romana de teula que feia impressió d'estar tombada". Jaciment integrat en el conjunt de tombes que formen la necròpolis romana occidental, segons M. Tenas (1999: 63) (VILA, 2001).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Es separa de la fitxa CARRER VERGE DE NÚRIA i CARRER VERGE DE NÚRIA I al trobar-se separat a (VILA, 2001). Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat per J. Estrada el 1975 (VILA, 2001)

ARRIZABALAGA,A.; PARDO, J.; SADURNÍ,J.; (1984) Els orígens de Granollers i el Vallès Oriental. Caixa d'estalvis de Catalunya, Granollers. ESTRADA, Josep; VILLARONGA, Leandre (1967): " La Lauro monetal y el hallazgo de Cànoves (Barcelona)", Separata de la revista "Ampurias" XXVIII. Barcelona: IPA. ESTRADA GARRIGA, Josep (1969): Vías y poblamiento romanos en el territorio del Àrea Metropolitana de Barcelona. Barcelona: Comisión de Urbanismo. ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publica-ciones, S.L. Revista PARDO RODRÍGUEZ,J. (1989): " La romanització al Vallès", Rev. Estudis de Granollers i del Vallès Oriental 1. Aproximació al medi natural i a la història de Granollers. PARDO RODRÍGUEZ,J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50,II. TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers. (inèdit). VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.